Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Styret må ta ansvar for en god debatt image

Styret må ta ansvar for en god debatt

Tale Bærlands oppfordring til medlemmene må også gjelde Styret.

Tidligere denne uka oppfordret Samfundetleder Tale Bærland medlemmene av Samfundet til å stille kritiske spørsmål til innlederne på kveldens Samfundsmøte om Jihad. Hun viser spesielt til innleder Fahad Qureshi, lederen av Islam Net, som ifølge Bærland vil ytre meninger mange vil være uenige i. Hva disse meningene innebærer vil ikke Bærland eller resten av Styret gå inn på, hverken i kommentaren eller i beskrivelsen av innleder på Facebook-eventet.

Qureshi og organisasjonen Islam Net har tidligere blitt omtalt i media for å fremme et konservativt og puritansk syn innen islam. Qureshi har beskrevet seg selv som moderat muslim, men har tidligere kommet med kontroversielle utspill om at steining er en passende straff for utroskap, og at praktisering av homofili bør straffes med døden, jamfør Koranen. Hans senere nyanseringer av egne utspill kan i beste fall beskrives som uklare.

I tillegg står det på Islam Net sin hjemmeside at de «jobber for å tilby en riktig forståelse av islam,» og Qureshi har selv sagt at hans meninger samsvarer med de majoriteten av norske sunnimuslimske moskeer lærer bort.Dette har flere samfunnsdebattanter slått ned på, og vi savner derfor en moderat, muslimsk stemme som kan balansere Qureshi og utfordre hans konservative syn. Qureshi mener at han og Islam Net fremmer den konservative retningen innen islam, som er best egnet til å forebygge islamsk, voldelig ekstremisme. Det er viktig at andre representanter for islam også får si sin mening om denne saken, spesielt når et av temaene som skal tas opp er «hvordan dette påvirker samfunnets generelle holdninger til islam og den store majoriteten av muslimer som tar avstand fra alt dette (Jihad, red. anm.)?». Slik vil debatten bli mer nyansert.

Vi håper også Styret sørger for en god ordstyrer til kveldens Samfundsmøte. Når Qureshi har opptrådt som gjest i f.eks. Dagsnytt 18, har han vært unnvikende på spørsmål om tidligere kontroversielle uttalelser om islam. Det er svært uheldig om dette blir tilfelle i Storsalen lørdag kveld. Samfundsmøtet er en god arena for formidling og tilegning av kunnskap, men det er vel så viktig med god refleksjon og debatt rundt temaet. I tillegg omhandler mange av problemstillingene som nevnes på arrangementets Facebook-side holdninger i islam generelt. Derfor må Samfundet slå ned på eventuelle kontroversielle utspill, og ikke la disse stå uimotsagt. Det er avgjørende at Styret tar lederpinnen, og ikke legger hele ansvaret for å stille kritiske spørsmål på Samfundets medlemmer denne lørdagskvelden.

Vi oppfordrer derfor spesielt ordstyrer, og Styret, til å stille kritiske og nyanserte spørsmål, og utfordre de foreldede holdninger som måtte finnes i panelet. Vi har høye forventninger til både Styret og studentene som besøker Samfundet denne lørdagen, og ser fram til en spennende høst med innsiktsfulle Samfundsmøter. Vi ønsker det nye Styret velkommen, og lykke til!