Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Tror ikke det er lett for folk å si nei image

– Tror ikke det er lett for folk å si nei

Daniel Stakkestad Klakegg var på opptaket til Smørekoppen, og tror folk kan ha ulike oppfatninger av hvor frivillige opptaksprøvene egentlig er.

Daniel Stakkestad Klakegg var med på opptaket til Smørekoppen tirsdag, der flere studenter ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha drukket 35% eddik. Han er usikker på i hvilken grad førsteklassingene oppfatter opplegget rundt opptaket som frivillig.

– Jeg tror ikke det er lett for folk å si nei. Det var lagt opp som en konkurranse hvor man fikk poeng på hver post, og ved å for eksempel si nei til eddikshotene, så fikk man minuspoeng, sier Stakkestad Klakegg.

Les også: Smørekoppen beklager: – Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter

– Viktig å delta

Han understreker at linjeforeningen hadde hengt opp banner som informerte om at opptaket var frivillig. Likevel har han skjønt at deltakelse i linjeforeningen er viktig for folk.

– For førsteklassingene som var med på dette, så er det jo viktig å delta. De vil vel være med i gjengen.

Selv går han fjerdeåret og har nettopp flyttet til Trondheim. Han tror det oppleves viktigere for folk som går førsteåret og er ny i byen, og dermed mer avhengig av det sosiale nettverket i linjeforeningen.

– I tillegg er jo fadderne folk som går trinnet over, folk man kanskje ser opp til.

Han ser verdien av å ha linjeforeninger og opptak, men er usikker på om det er nødvendig at opptakene foregår sånn som de gjør i dag.

– Men for all del, det ligger jo noe i at man bygger fellesskap rundt felles ubehag og hat, sånn som i militæret.

Les også: Under Dusken spurte folk på Gløshaugen hva de mener om linjeforeningsopptakene

Dekan ønsker kulturendring

Olav Bolland er dekan for fakultet for ingeniørvitenskap, hvor blant annet linjeforeningen Smørekoppen hører til. I et møte onsdag kveld uttrykte han et ønske om en kulturendring blant linjeforeningene.

– Vi ønsker oss bort fra denne typen opptaksprøver, sa Bolland til Under Dusken i ettertid.

Han sier det har kommet flere negative tilbakemeldinger på opptaksprøvene.

– Må tåle litt usikkerhet

Professor Aksel Tjora ved institutt for sosiologi og statsvitenskap mener det har en verdi at linjeforeningens opptak preges av ritualer og «skremmende» innslag. Han tror det kan skape fellesskap.

[ image ]
Foto: Hans Fredrik Sunde
Professor Aksel Tjora sier det er viktig å ivareta alle parter i hendelsen som fant sted tirsdag under linjeforeningsopptaket.
– Det er noe med at det skal være en prøvelse, en terskel man må overkomme. Da fungerer det godt at det er noe ukjent eller skummelt. Når man først har passert denne terskelen og vet hva prøvelsen innebærer, så er du jo på en måte «innenfor», sier Tjora.

Han understreker at det dermed ikke er sagt at ting skal være risikofylt.

– Men at det er litt skummelt og usikkerhet knyttet til det, mener jeg man må tåle.

Tjora synes situasjonen som fant sted på tirsdag er veldig trist, og påpeker at man må være forsiktig med å klandre noen.

– Jeg er veldig glad i linjeforeningene og studentmiljøet, og man må passe på at dette ikke blir en sak som gjør at folk ikke vil gå inn i ledelsen av linjeforeningen eller lignende, sier Tjora, og legger til at det er viktig at alle partene ivaretas.