Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article - Vi er som et synkende skip image

- Vi er som et synkende skip

Høyskolen Kristiania i Trondheim skal avvikles. Studentene er usikre på grunnlaget for avgjørelsen og bekymrer seg for hvordan de siste årene på skolen skal bli.

På Høyskolen Kristiania avdeling Trondheim er studentene i gang med første semester etter at avgjørelsen om å fase ut studiestedet kom. Årets semesterstart skjedde dermed uten nye studenter ved noen av de treårige bachelorlinjene.

Les også: De ansatte ved Høyskolen Kristiania i Trondheim hadde stor tro på vekst for skolen sin fram til avgjørelsen om utfasing ble kjent.

Fikk ikke svar på spørsmålene

–Da vi først fikk høre det, tenkte jeg «hva faen skjer nå?». Det ble etter hvert tydelig for meg at denne avgjørelsen kom ut av det blå, og da stusset jeg veldig på det hele, forteller Signe Vassbotn Sterud.

Hun tar fagutdanning i film ved Høyskolen Kristiania i Trondheim. Sammen med resten av studentmassen, fikk hun beskjed om nedleggelsen tidlig i mai. Like etter ble det avholdt et allmøte for studentene, hvor representanter fra ledelsen i Oslo kom for å forklare situasjonen.

– Ut fra det jeg vet er det vanskelig å forstå at ledelsen har et reelt grunnlag for å legge ned studiestedet vårt.

– Vi følte ikke at vi fikk svar på noen av spørsmålene vi sitter med. Vi hørte veldig mye forskjellig fra ulike kilder i løpet av den første tiden, og ut fra det jeg vet er det vanskelig å forstå at ledelsen har et reelt grunnlag for å legge ned studiestedet vårt. Hun forstår ikke hvorfor avgjørelsen har blitt tatt, og sitter igjen med et inntrykk av at ledelsen i Oslo simpelthen ikke ser på Trondheim som et attraktivt studiested det er verdt å satse på.

– Ga opp for fort

Vassbotn Sterud føler at Høyskolen Kristiania sentralt har gitt opp studiested Trondheim for fort. Hun mener man kunne gjort mer.

– Ledelsen har uttalt at dette handler om lave søkertall og dårlig økonomisk drift. Men hvor mye har egentlig blitt gjort for å øke kjennskapen til at dette tilbudet eksisterer i Trondheim?

På allmøtet som ble holdt for studentene, tok flere opp markedsføringen som et problem. De føler seg nedprioritert.

– I Oslo ser man plakater og egenreklame overalt. Det er ingenting av dette i Trondheim, sa en av studentene på allmøtet.

[ image ]
Foto: Marthe Stoksvik
Flere av studentene ved Høyskolen Kristiania i Trondheim reagerer på nedleggelsen, og lurer blant annet på om mer burde vært gjort for å synliggjøre og markedsføre skolen.

Dette er Vassbotn Sterud enig i. Selv hadde hun ikke hørt om Høyskolen Kristiania før en bekjent tipset henne, og hun mener det er tydelig at markedsføring av studietilbudet i Trondheim ikke blir prioritert.

Hjørdis Isabell Bakke, leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania i Trondheim, sier at det som føles mest urettferdig er hvor brått avgjørelsen kom.

– Forventningen og følelsen både studenter og forelesere hadde var at skolen var i vekst, men så fikk vi den motsatte beskjeden helt uforventet.

Forstår skuffelsen

Studiedirektør Aleksander Nikolic ved Høyskolen Kristiania deltok på allmøtet i Trondheim etter at avgjørelsen om nedleggelsen ble kjent. Han sier at han ikke kan kommentere hvorvidt studentene føler de har fått svar på spørsmålene sine eller ikke.

– Vi har kommunisert det vi har kommunisert, både i møte med studenter og Studentunionen, sier han.

– Studentene i Trondheim vil få studietilbudet sitt ut perioden. Ellers er det selvfølgelig synd for de studentene som hadde søkt i Trondheim og nå ikke får begynne.

Han forklarer at avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av en økonomisk vurdering etter en nedadgående trend over flere år. Han har forståelse for at studentene i Trondheim kan være skuffet, men oppfatter ikke at de har grunn til å føle seg nedprioritert.

– Studentene i Trondheim vil få studietilbudet sitt ut perioden. Ellers er det selvfølgelig synd for de studentene som hadde søkt i Trondheim og nå ikke får begynne, sier han.

På spørsmål om hvorvidt han mener det har blitt gjort nok for å synliggjøre tilbudet i Trondheim, svarer Nikolic at Høyskolen Kristiania har valgt en nasjonal markedsføringsstrategi.

– Studentmobiliteten er stor, og vi mener vi har større nedslagsfelt ved å fokusere på å synliggjøre Høyskolen Kristiania uten å fokusere på det enkelte studiestedet.

Er redd for at lærerne skal slutte

Aller mest reagerer Vassbotn Sterud på måten nedleggelsen ble gjort kjent. Fra studentene fikk beskjed over mail, og til saken var i media, tok det knappe én time.

De ansatte på skolen fikk beskjed samme dag, og hadde ifølge Vassbotn Sterud i forkant ikke fått noen indikasjoner på at skolen skulle legges ned. Nå er hun redd for at de ansatte ved skolen skal slutte.

– Vi er jo på en måte et synkende skip nå, og jeg forstår godt om noen vil forlate. Jeg er redd for at vi skal miste de flinke foreleserne våre, det vil gå sterkt ut over læringsmiljøet på skolen, sier Vassbotn Sterud.

Vil gå ned med flagget til topps

Avdelingsdirektør Camilla Prytz ved Høyskolen Kristiania avdeling Trondheim er sikker på at de skal klare å ivareta den faglige kvaliteten for studentene som skal fullføre løpet før avviklingen av skolen.

– Vi har gode systemer for å sikre kvalitet og kan finne nye, gode lærere ved behov. Høyskolen Kristiania har et stort nettverk og mange ansatte.

– Vi har gode systemer for å sikre kvalitet og kan finne nye, gode lærere ved behov.

Hun kan ikke garantere at det vil være faste lærere til enhver tid, ettersom man ikke kan utelukke at mange vil se seg om etter ny arbeidsplass når de vet at skolen avvikles.

– De ansatte har tre måneders oppsigelse og har alle uttrykt velvilje til å jobbe for å sikre en god overgang dersom de skal slutte.

Prytz sier at ingenting i prosessen med avviklingen skal gå ut over studentenes læringsmiljø.

– Vi skal gå ned med flagget til topps – det er noe alle ansatte stiller seg bak.