Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Vi har et enormt stort potensial her i Trondheim image

– Vi har et enormt stort potensial her i Trondheim

Flere av de ansatte ved Høyskolen Kristiania i Trondheim reagerer på begrunnelsen for utfasingen.

Aleksander Nikolic, studiedirektør ved Høyskolen Kristiania, forklarer at avgjørelsen om å legge ned tilbudet i Trondheim ble tatt på bakgrunn av økonomiske vurderinger.

– Det har vært en nedadgående trend i søkertallene i Trondheim over en lenger periode, og avgjørelsen om å fase ut studiestedet ble tatt på bakgrunn av en helhetlig vurdering. Nikolic forklarer at de andre studiestedene, Oslo og Bergen, ikke har hatt en tilsvarende nedgang i antall søkere.

Les også: Studentene ved Høyskolen Kristiania føler at ledelsen ga opp skolen deres for tidlig.

– En positiv utvikling

I en kronikk i Adresseavisen undertegnet «ansatte ved Høgskolen i Kristiania, avdeling Trondheim» skriver ansatte i Trondheim at de ikke kjenner seg i igjen i de begrunnelsene ledelsen sentralt har gitt for utfasingen. De skriver at Trondheim har hatt «en økning i antall inngåtte kontrakter på 41,5 prosent sammenlignet med oppstart høsten 2016». På samme tidspunkt var økningen i Bergen på 17,1 prosent og i Oslo bare 0,1 prosent, ifølge tallene deres.

– Vi hentet ut tallene samme dag som vi fikk beskjed om nedleggelsen, sier førsteamanuensis Oddveig Storstad ved kreativ markedskommunikasjon og journalistikk på Høyskolen Kristiania i Trondheim.

Hun forklarer at tallene tyder på en stor vekst i antall studenter i Trondheim, og at de til og med forventet større vekst enn 41,5 prosent ettersom det inngås kontrakter fortløpende fram mot studiestart.

– At de nye studiene førte til såpass stor vekst burde jo vise at det er en mulighet for å bygge videre på dette.

– Veksten kommer delvis fra de to nye studiene som ble lansert i vår, men i økonomisk sammenheng er en student en student, uavhengig av hvilken linje de går på. At de nye studiene førte til såpass stor vekst burde jo vise at det er en mulighet for å bygge videre på dette, sier Storstad.

Hun påpeker at man har sett noe nedgang i fagstudiene og eksempelvis journalistikkbacheloren, men mener dette kan ses i sammenheng med en nasjonal utvikling, der for eksempel jobbmulighetene for journalister minker.

[ image ]
Foto: Jonas Halse Rygh

Hun mener dermed ikke at utviklingen i antall studenter er et holdbart argument for å legge ned skolen.

Selv om hun forholder seg til vedtaket om utfasing, er avdelingsleder Camilla Prytz også sikker på at framtiden kunne bydd på positiv utvikling.

– Vi har et enormt stort potensial her i Trondheim. Det er veldig synd at det ikke vil bli utnyttet, sier hun.

Hun mener investering i nye lokaler og større kapasitet for å ta imot flere studenter ville lagt til rette for god vekst i studentmassen, men forstår styrets strategiske vedtak.

Kjenner ikke til et underskudd

I kronikken stiller de ansatte ved Høyskolen Kristiania Trondheim også spørsmålstegn ved påstanden om at avdelingen i Trondheim går i økonomisk underskudd. «Hvor disse tallene kommer fra er det umulig for oss å forstå, da vi hvert år har levert på budsjett gitt av ledelsen selv,» skriver de i Adresseavisen.

– Det er vanskelig å kommentere hva de vet og ikke vet, men i helhetlig perspektiv har Trondheim gått i minus. Derfor har vi valgt å ikke satse videre, sier Nikolic.

Prytz bekrefter at de har levert på budsjett. Hun mener utfasingen handler om mangel på vilje til å investere i tilbudet i Trondheim.

– Det virker som dette i hovedsak er en strategisk beslutning om satsing i Oslo, hvor vi vet at det investeres stort, blant annet ved oppkjøp av Westerdals. Hadde det eksistert samme vilje for å investere i Trondheim, er jeg sikker på at vi hadde hatt store muligheter for videre vekst.

– Åpen prosess kan føre til usikkerhet

For de ansatte ved Høyskolen Kristiania kom beskjeden om beslutningen samme dag som nyheten ble sluppet i media og for studentene. Ansatte har oppgitt at de ikke var klar over at nedleggelse var et mulig alternativ.

– En så dramatisk avgjørelse som dette bør være en lenger og åpen prosess. En prosess der man virkelig snur på alle steiner.

– Åpen prosess har noe positivt med seg, men kan også føre til mye usikkerhet blant ansatte, mens med en lukket prosess kommer det veldig bardust på. Man har valgt å kjøre lukket prosess på det. Det er positive og negative sider ved begge.

Det er ikke Storstad enig i: – En så dramatisk avgjørelse som dette bør være en lenger og åpen prosess. En prosess der man virkelig snur på alle steiner.

Hun understreker at dette i hovedsak ikke handler om at de ansatte ved skolen må finne seg ny jobb. Hun mener det er et stort tap for utdanningsmulighetene og fagmiljøet i regionen, som mister mye kompetanseog mulighet for å velge utdanninger som ikke tilbys ved NTNU.

– I tillegg er det veldig synd for studentene, ikke minst de som søkte og ikke fikk plass fordi bachelorstudiene ble avviklet.