Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Nå kan studenter søke om høyere tannhelserefusjon image

Nå kan studenter søke om høyere tannhelserefusjon

Færre høye beløp prioriteres fremfor mange små. Velferdstinget vil heller gi 20.000 til én student, enn 2.000 til ti.

I vår ble det varslet endring i reglene for refusjon av helseutgifter. Nå er ordningen på plass. Helserefusjonsordningen er lagt ned, og de frigjorte midlene skal styrke tilbudet om tannlegerefusjon med høyere summer.

Det argumenteres slik i vedtaket: «Om man treffer ti studenter med 2000 kroner i utgifter, eller en student med 20 000 kroner i utgifter er det saksbehandlers mening formålstjenlig at studenten med 20 000 kroner får refusjonen.» Videre står det «(...) dessverre er det slik at dersom man skal styrke et tilbud som driftes av semesteravgiften, må man ta penger fra et annet tilbud».

– Makssummen som én student nå kan få refundert vil være 46 000 kroner, dersom det er forhåndsgodkjent av Sit. Uten at behandlingen er forhåndsgodkjent vil det være 6 000 kroner en kan få refundert, sier Thomas Krogstad Eriksen, leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Ikke økonomisk bærekraftig

Totalt kunne utgiftene som gikk til helserefusjon variere fra én til fem millioner kroner per år, avhengig av hvor mange studenter som benyttet seg av tilbudet. Totalsummen hadde dermed ikke et øvrig tak, som ifølge vedtaket er én av grunnene til at tilbudet om helserefusjon legges ned.

– Så fort man setter et tak, må man samtidig sette vurderinger på hvem som får støtte. Møter man kriteriene, så har man rett på refusjon. Derfor var det vanskelig å begrense utgiftene. Helserefusjonen var veldig dyr og det var mange som fikk igjen forholdsvis små beløp. Valget ble gjort at man ønsket å styrke tannhelserefusjonen med å fjerne helserefusjon.

[ image ]
Foto: Velferdstinget
Leder Thomas Krogstad Eriksen ved Velferdstinget vil gi studenter som trenger det støtte til tannhelse.

Eriksen kan imidlertid ikke si med sikkerhet om den nye ordningen blir billigere enn den forrige, men forteller at utviklingen følges nøye. Nøyaktig hvor mye ordningen koster vil de først vite når det har gått ett år.

– De nye retningslinjene gjelder nå. At det ikke er mer informasjon på nettsidene til Sit, skyldes at reviderte retningslinjer ikke ble vedtatt før 10. september 2017. Informasjon vil være på plass om kort tid, sier Eriksen.

Ukjent omfang

Ettersom ordningen ikke enda er i gang, foreligger det ingen tall på hvor mange som vil benytte seg av muligheten til å søke refusjon for tannhelsetjenester. Det er dermed usikkert hvor kostbar den nye ordningen blir i forhold til tidligere. Dersom etterspørselen er mindre, vil naturligvis ordningen bli billigere. Han utelukker ikke at det vil bli ekstra midler til overs som vil prioriteres på andre områder.

Færre får støtte

Legeutgifter har man ellers mulighet til å få dekket med frikort. Det finnes derimot ikke et tilsvarende tilbud til tannlegetjenester, som fort kan bli kostbart. Velferdstinget velger å prioritere de få studentene med høye tannlegeregninger.

Eriksen forklarer at antallet studenter som får støtte vil bli lavere, men støtten de får er av høyere sum. Han argumenterer for at det er viktigere at studenter som trenger støtte til tannhelse får det da dette ikke dekkes av frikort.

– Nå vil studentene som virkelig trenger hjelp til å gjøre noe med tennene sine få mulighet til å få støtte, avslutter han.