Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Nå får ikke veileder være sensor image

Nå får ikke veileder være sensor

Onsdag 25. oktober ble det vedtatt at veiledere ikke lenger får delta i sensuren av egne kandidater. Dette kan påvirke karakterene.

Da styremøtet ved NTNU møttes 25. oktober ble det vedtatt at veilederne ikke lenger får delta i sensuren av egne kandidater, noe som har skapt sterke reaksjoner. Motstander av vedtaket, Tim Torvatn uttaler ifølge Universitetsavisa at veileder vet mer om kandidatens kunnskapsutvikling og læring enn eksterne sensorer, og derfor kan sikre en riktigere karakter.

I notatet «Sensur – forslag til endringer i NTNUs studieforskrift» måtte NTNUs styre også ta stilling til økt bruk av eksterne sensorer. Bakgrunnen for endringene kommer som en konsekvens av at Universitets- og høyskolerådet, UHR, har fastsatt veiledende retningslinjer for sensur, noe også NTNU måtte tilpasse seg etter.

Er en intern sensor for snill?

I vedtaksdokumentet argumenteres det med at «karakteren kan bli snillere når veileder er inkludert». Noe Torvatn stiller seg svært skeptisk til.

– Påstanden om at en sensur kun utført av eksterne sensorer er mer objektiv enn andre, er en fortolkning, sier Torvatn til Universitetsavisa.

Likevel kjempet Tim Torvatn en ensom kamp mot Rektors forslag om at veiledere ikke lenger får delta i sensur av egne kandidater. Torvatns motforslaget fikk kun støtte fra tre stykker, inkludert ham selv.

Professor Aksel Tjora framholdt på styremøtet at det viktigste er at karakteren blir mest mulig riktig.

– Vennskap med veileder bør ikke risikere å virke inn på karakteren. Titt og ofte oppstår det situasjoner hvor eksterne sensorer ikke føler at man kjenner kandidaten godt nok, som fører til at veilederen bestemmer karakteren, sier Tjora til Universitetsavisa.

Tjora på sin side fikk tilslutning av brorparten på styremøtet, inkludert styreleder

Torvatn får støtte fra flere NTNU-professorer

Selv om styret nærmest enstemmig vedtok forslaget, har kommentarfeltet under saken til Univesitetsavisa derimot rast, og flere ved NTNU er enige med Torvatn. Deriblant universitetslektor Frode Drevlan. Han mener at på sitt felt vil det rett og slett ikke være mulig å finne kompetente eksterne sensorer, og man vil dermed ikke kunne bruke bare eksterne sensorer. Drevland er selv universitetslektor ved institutt for bygg- og miljøteknikk, under fakultet for ingeniørvitenskap.

Drevland stiller videre spørsmål ved at vedtaket i det hele er gjennomførbart for alle fagområder. Han mener videre at det vil skape store problemer ved å finne eksterne sensorer med tilsvarende kompetanse som de interne.

Her presiserer Tjora at det aldri har vært snakk om bare en ekstern sensor, men en sensur mellom en intern sensor, som kjenner tema og fag godt og som er kollega med veileder, men som ikke har veiledet studenten. I tillegg til en ekstern sensor, som fortrinnsvis er ansatt ved et tilsvarende institutt ved et annet universitet/høyskole.

Vil finne en standardisering

– Det er på høy tid at det skjer en standardisering her. Jeg syns det er en rar argumentasjon fra enkelte, om at det vil medføre merarbeid med en slik endring, forteller Tjora til Universitetsavisa.

Tjora ønsket også å få inn kravet om at veileder skal overrekke relevant kunnskap til de eksterne sensorene. Dette mente han vil bidra til en mer rettferdig behandling av studenten.

Formålet med vedtaket er å skulle sikre studentene likebehandling. Likevel stemte studentrepresentantene på sin side mot forslaget. Anne Charlotte Torvatn mener vi burde høre på det studentene faktisk har å si, og at som veileder er man profesjonell og derfor bør takle både rollen og karaktergivingen deretter.

– Veileder er vanligvis den ved instituttet som vet mest om kandidatens emne, så hvis veiledere ikke er med i komiteen, har man automatisk en komite som vet mindre om kandidatens emne, skriver hun.

Videre mener hun at man ikke skal tvinge alle inn i samme system, man utdanner til ulike formål og at derfor blir et problem at man standardiserer for mye.

– I mitt fag er det allerede slik at karakter på masteroppgave gis av en intern sensor som verken er veileder eller sensor, skriver Torvatn i kommentarfeltet til Universitetsavisa.