Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Dette er kravene for samlet campus image

Dette er kravene for samlet campus

Dragvollstudenter samlet seg i forrige uke på allmøte for å kartlegge kravene for samlokaliseringen.

Studentrådet ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skriver i innkallingen til allmøtet at planleggingen av samlokalisert campus i Trondheim skal være klare allerede i januar 2018. Da skal det finnes fysisk plan for campus, og faglig lokalisering i den nye campusen.

[ image ]
Leif Bjarne Hammer håper dokumentet bidrar til debatt. Foto: Studentrådet HF

— Vi føler campusutviklingen går litt raskt i svingene, og at vi trenger å si vår mening om hva vi forventer av en ny campus, skriver Leif Bjarne Hammer, leder av Studentrådet HF.

Les også: Klagestorm etter oversvømmelse på Dragvoll

Studentrådet utarbeidet derfor en liste over krav som dragvollstudentetene selv stiller for en ny campus. I første omgang baserer dette seg på at Dragvoll i dag er utilstrekkelig på mange områder. De fysiske kravene involverer blant annet bedre ventilasjon, flere lesesaler for bachelor- og masterstudenter, bedre vedlikehold, og egne kontorer for de ansatte.

— For oss er det viktig at NTNU ser at studentmassen også er engasjert i samlokaliseringsprosjektet og at vi har klare meninger og forventninger til den nye campusen, forklarer Hammer.

Les også: Ble arbeidsufør av muggsopp på Dragvoll

I tillegg uttrykkes et ønske om vrimleområder, treningsareal og synlige helsetjenester. Studentrådene ønsker også kontorer med sentral plassering. Videre blir det gjort klart et ønske om å skape et levende campus der studenter har en nærhet til fagmiljøene og har mulighet til å sosialisere.

— Vi håper dette dokumentet vil bidra til debatt om hva de ulike delene av universitetet krever av en ny campus. Vi vil at studentene ved campus Dragvoll skal vise en samlet front om hva vi mener, forteller Hammer.