Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Studenter vil beholde matematikkforeleser image

Studenter vil beholde matematikkforeleser

Flere studenter som Under Dusken har snakket med mener NTNU prioriterer prinsipper over undervisningskvalitet.

Etter tre år midlertidig ansettelse mister universitetslektor Morten Andreas Nome ved NTNU stillingen sin som foreleser i flere matematikkemner. Arbeidsmiljøloven sier at den som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i fire år har krav på fast ansettelse, men Institutt for matematiske fag ved NTNU velger nå etter tre år å ikke tilby ham en fast stilling, heller enn å bryte normen med å kun fast ansette personer med doktorgrad.

En underskriftskampanje for at Nome skal få beholde jobben har på få dager klart å samle inn over 2200 underskrifter. Kampanjen er arrangert av flere av Nomes tidligere studenter, blant annet Atle Wiig-Fisketjøn.

Under Dusken har spurt studenter på Gløshaugen hva de tenker om saken, om NTNU bør endre regelverket, og om de tror underskriftskampanjen vil fungere.

Atle Wiig-Fisketjøn

Studerer: Fysikk og matematikk

Hva tenker du om saken?

Det er jo veldig dumt at han mister jobben kun fordi han ikke har en doktorgrad, når alle studentene er så fornøyd med ham. Det er en trangsynt og foreldet måte å tenke på. Jeg håper at underskriftskampanjen vil starte en debatt innad i NTNU om hva som er viktigst av prinsipper og resultater.

Synes du NTNU bør se gjennom fingrene på denne saken?

[ image ]
Foto: Lars Nord Holmer

Jeg kan ikke jussen bak, men jeg synes de bør endre regelverket. De bør i hvert fall ta det opp til vurdering med tanke på den store responsen.

Hvorfor opprett dere underskriftskampanjen?

Vi var en gruppe som hadde snakket om det en stund. Morten Nome er den beste foreleseren vi noen gang har hatt. Han klarer å motivere og engasjere studentene sine, noe mange foreleser sliter med. Han fortjener å beholde jobben.

Tror du underskriftskampanjen kommer til å fungere?

Den har i alle fall fått stor respons, og det beste er jo om han får beholde jobben. Kampanjen fikk 1000 underskrifter i løp av det første døgnet, nå har den fått over 2000. At Under Dusken skriver om saken er det neste skrittet tenker jeg, og jeg tror det vil gjøre så kampanjen får enda flere underskrifter. Om den gjør at Nome får beholde jobben vet jeg ikke, men jeg håper på en diskusjon i ledelsen, og at de tar resultatet i betraktning.

Helene Wiese

Studerer: Produktutvikling og produksjon

Hva tenker du om saken?

Veldig teit at han ikke får beholde jobben, siden han er en god foreleser som studentene er fornøyd med. Jeg synes NTNU har helt feil fokus på hva som er viktig.

[ image ]
Foto: Lars Nord Holmer

Synes du NTNU bør se gjennom fingrene på denne saken?

Ja. Det å kunne formidle fag slik at studentene skjønner bør være det viktigste, ikke hvilken grad du har. NTNU bør prioritere å beholde de flinke underviserne sine.

Tror du underskriftskampanjen vil fungere?

Jeg vet ikke hvordan reglene rundt det med fast stilling er, men jeg tror underskriftskampanjen vil ha en viss effekt. Den vil i hvert fall skape diskusjon. Jeg har ikke skrevet under selv enda.

Sigrid Andersen Syverud

Studerer: Kommunikasjonsteknologi

Hva tenker du om saken?

Veldig teit at han ikke får lov til å fortsette. Han er en veldig levende foreleser, som klarer å presentere stoffet på en underholdene måte. Det bryter opp det monotone i hverdagen.

[ image ]
Foto: Lars Nord Holmer

Bør NTNU se gjennom fingrene på denne saken? Ja. Det er synd at de er så prinsippfaste på å kun gi fast ansettelse til de med doktorgrad. Alt for mange forelesere ved NTNU er lite pedagogiske, da blir det dumt å si opp han ene flinke.

Tror du underskriftskampanjen vil fungere? Jeg har skrevet under, men jeg tror ikke den vil fungere. Jeg tror NTNU vil stå på sitt, og at de har faste rutiner på dette som de vil følge. Det er bra at det kommer på dagsorden, og jeg tror det kanskje kan føre til en regelendring.

Ahmet Isitan

Studerer: Elektronisk systemdesign og innovasjon

Hva tenker du om saken?

Jeg synes ikke at det er vits å gi han sparken kun fordi han ikke har doktorgrad. Han kan det han gjør utrolig godt, og han klarer å presentere det slik at studentene skjønner og henger med.

[ image ]
Foto: Lars Nord Holmer

Synes du NTNU bør se gjennom fingrene på denne saken?

Ja, NTNU bør ta hensyn til studentenes respons. Han er en foreleser som er dyktig til å få med seg studentene, en foreleser de bør beholde.

Tror du underskriftskampanjen vil fungere?

Jeg har skrevet under, men jeg tror ikke den vil føre til at han beholder jobben. Det virker som om NTNU er veldig strenge på det formelle. Jeg synes han fortjener å beholde jobben, det er viktig med forelesere som er pedagogiske.