Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Rektor: — Viktig at studentene holder øye med oss image

Rektor: — Viktig at studentene holder øye med oss

På vegne av over 10 000 Dragvollstudenter er det sendt ut krav til samlet campus. Kommer disse til å bli fulgt opp?

— Alle får det ikke akkurat som de vil, men når vi har fått et innspill som dette tar vi det med videre i arbeidet, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim om kravene.

Studentrådene ved Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) har i løpet av høstsemesteret 2017 utarbeidet Dragvollkravet. Dette er en liste med krav til nye campusarealer som kommer på Gløshaugen. Kravene består blant annet av bedre ventilasjon, flere lesesaler for bachelor- og masterstudenter, og egne kontor for de ansatte.

Les også: Dette er kravene fra Dragvollstudentene

Avgjørende at studenter deltar

NTNU-rektor Gunnar Bovim var en av de femti som fikk Dragvollkravet tilsendt på mail. Han synes det er viktig at studenter er deltagende i beslutningene som tas ved NTNU.

– Det er avgjørende for å få en god campus at både ansatte og studenter deltar. Det er derfor vi har lagt opp til at studenter er med i de forskjellige arbeidsgruppene. De er aktive og har satt seg inn i sakene. Jeg synes de gjør en god jobb, sier Bovim.

Kommer NTNU til å følge opp Dragvollkravet?

– Dragvollkravet har ganske mange spesifikke krav, og planleggingen har ikke kommet så langt at vi har gått inn i konkrete enkeltpunkt ennå. Det er viktig at studentene holder øye med oss, studentene må se til at de viktige tingene for studentene blir ivareta.

Les også: Lokal motstand mot NTNUs planlagte parkutbygging

Over 10 000 studenter bak kravene

Leder Leif Bjarne Hammer for studentrådet HF, og leder Hanne Martnes for studentrådet SU, tror ikke Dragvollkravet vil bli glemt under planleggingen av nytt campus.

– Det er viktig at stemmene til over 10 000 studenter på Dragvoll blir hørt. Vi håper at alle som jobber med det nye campusarealet har lest kravene, og tar de til ettertanke, sier Martnes.

De to studenrådslederene sier at de har fått mye positiv respons både fra enkelte medlemmer av NTNU-styret og dekaner ved sine respektive fakultet.

– De sier det er et godt og gjennomarbeidet dokument. I tillegg likte de at vi hadde med noen punkter for de ansatte også, sier Hammer.

Er kravene realistiske?

– Vi mener kravene er allsidige, realistiske og konkrete. Samtidig forventer vi ikke at alle kravene vil innfris, men vi håper på gjennomslag.