Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Skal være en leder for alle campusene image

– Skal være en leder for alle campusene

Torsdag valgte Studenttinget NTNU nytt arbeidsutvalg. Sindre Kristian Alvsvåg (23) ble valgt til studenttingsleder, som eneste kandidat.

I sin åpningsappell fokuserte han på at han allerede har vært i Studenttinget i ett år. Han ønsker også at alle studenter skal oppleve samme trivsel som han selv ved NTNU. Alvsvåg avsluttet appellen med noen velvalgte ord:

– Arbeidet med å skape et større universitet er snart over, det å skape et bedre universet er bare så vidt i gang.

[ image ]
Foto: Peter Hegg
Påtroppende leder Alvsvåg ved Studenttinget blir stilt spørsmål fra tilstedeværende.

Etter åpningsappellen ble Alvsvåg grillet i 45 minutt av avtroppende leder Marte Øien og tilstedeværende representanter. Han fikk spørsmål om motivasjon, positive og negative sider ved seg, hva han ønsker å oppnå med vervet og hva han konkret ønsker å gjennomføre.

Les også: Dette er kandidatene til Arbeidsutvalget

Alvsvågs motivasjon er å opprettholde det gode samholdet innad i Studenttinget og å fronte politikken som blir vedtatt i tinget. Det å vedta politiske beslutninger som han i utgangspunktet ikke står for er ikke noe problem:

– Jeg forstår andres synspunkt og er forberedt på en objektiv utforming av politiske vedtak.

Tre hjertesaker

Alvsvåg forteller at han har tre hjertesaker. Den første er at han ønsker å opprettholde fokuset på studentfrivilligheten i campusutviklingen.

– Jeg ønsker at campusutviklingen tar hensyn til studentenes ønsker, både når det kommer til undervisning og annen campusbruk. Utviklingen av flerbruksareal er «top nice».

Videre understreker han viktigheten av god undervisningskvalitet og et godt læringsmiljø.

– Frafallet fra studier på NTNU er høyt, og arbeid for å unngå dette er viktig for meg. Jeg ønsker å jobbe for at de som trives med det faglige ikke detter av på grunn av dårlig sosialt miljø.

Til sist kom han med et tiltak for å forbedre oppslutningen ved studenttingsvalget.

– Jeg ønsker å innføre valgomat slik at at det blir lettere for alle studenter å sette seg inn i valget. Det er mange kandidater, og det burde ikke oppleves som hardt arbeid å gjennomføre et reelt og fornuftig valg.

Ønsker å skape samhold ved å reise til Ålesund og Gjøvik

Alvsvåg innrømmer at det er en ulempe at han kommer fra Gløshaugen, og at han i dette vervet kommer til å ha kontor på Gløshaugen.

– Dette er et verv som har ansvar for alle studenter og alle campusene ved NTNU.

Han kommer til å reise til Ålesund og Gjøvik minst én gang i semesteret, sier han. Men selv om han ikke har mulighet til å møte opp i Ålesund og Gjøvik til hvert møte, foreslår han å ta i bruk digitale plattformer, som Skype.

Dette er Arbeidsutvalget

Det var også valg av læringsmiljøpolitisk ansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og Internasjonalt ansvarlig. Til hvert verv var det to kandidater som stilte.

Stig-Martin Liavåg ble valgt inn som læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Thiren Sriskantharajah som fagpolitisk ansvarlig og Felipe Fawcett som internasjonalt ansvarlig.

Til sammen vil arbeidsutvalget 2018 bestå av de fire nyvalgte fra Trondheim og to stedlige ledere fra Gjøvik og Ålesund.