Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article — Jeg lo ikke da jeg så en hyllest til trondheimsstudentene på Vigrids nettsider image

— Jeg lo ikke da jeg så en hyllest til trondheimsstudentene på Vigrids nettsider

På det ekstra Samfundsmøtet for medlemmer ble den såkalte nazifesten diskutert. Det var uenighet om både festen selv og Samfundets håndtering.

Etter en uke med kritikk åpnet styret i Samfundet for diskusjon rundt forrige helgs kontroversielle temafest.

Møtet åpnet med valg av råd der styrets tre innstilte kandidater alle ble valgt med akklamasjon. Deretter ble det lagt frem bakgrunn for resolusjonsforslag om Samfundets støtte av en saksøkning av staten gjennom Klimasøksmål Arktis. Oddvin Østmo, som presenterte forslaget sa at staten bryter grunnlovens miljøparagraf som skal sikre retten til et levelig klima.

Forslaget ble vedtatt på bakgrunn av 141 stemmer for, en mot og 20 blanke.

Etter avstemningene gikk talestolen til Samfundetleder Tale Bærland som åpnet for interpellasjon omkring forrige helgs temafest.

— Den siste uken har vært ganske hard for alle som har hatt noe med Samfundet å gjøre, åpnet hun.

Bærland forklarte at de ønsket en åpen debatt, men ikke uthenging av noen spesifikke medlemmer eller gjenger.

Ønsket redegjørelse av festen

— Jeg ønsker redegjørelse fra Kafé- og serveringsgjengen (KSG) om hvor lenge bruken av nazieffekter var planlagt, sa Håvard Bertelsen i sin presentasjon av interpellasjonen.

Han forklarte at han mener medlemmene fortjener å vite hvordan dette har skjedd og hva ved organisasjonen som kunne tillate et feilsteg som dette.

— Dette handler ikke om enkeltpersoner, det handler om organisasjonsstruktur, understreket Bertelsen.

Les også: Nazifest når utenlandske medier.

Ingen konsekvenser for involverte

Leder for finansstyret, Dag Herrem, som også svarte på vegne av KSG, finansstyret og driftsstyret, forklarte at arrangementet ble tatt lenger ut enn man kunne sett for seg, han la også til at det hovedsakelig ikke var medlemmer av Samfundet som reagerte på festen.

Herrem mente at det ikke var noen nazistiske symboler å finne på Selskapssiden da det istedenfor swastika var blitt brukt røde armbånd med drinkglass. Han la også til at man ikke skal legge skylden på noen spesifikke gjengmedlemmer.

— Det jeg kan si er at det ikke vil få noen konsekvenser for de involverte, forklarte Herrem.

Han understreket at finansstyret har tillit til KSG og at de på ingen måte vil sette et godkjenningsstempel på arrangementer eller andre uttrykk.Herrem sa også at finansstyret ikke har retten til å bestemme innholdet de frivillige produserer, selv om det går galt til tider.

— Det som ikke er lov er å være kjedelig, la han til og forteller at det er viktig å være liberal, selv når man ikke alltid liker innholdet.

Bertelsen var ikke fornøyd med svaret FS-lederen ga.

— Dette var en god demonstrasjon i hersketeknikk fra Herrem, svarer Bertelsen til og legger til at finansstyrets leder flyttet skylden fra Samfundet selv til de som ble krenket. Han mener at Herrem unnskylder seg selv om han sier de ikke har gjort noe galt.

Les også: I lys av kritikken Samfundet har fått etter lørdagens temafest har det sprunget ut et spontant engasjement blant studentene.

Åpen talerstol

Etter interpellasjonen ble det åpnet for at hvem som helst kunne komme med innlegg fra talerstolen. Mange valgte å benytte seg av muligheten. Samfundet ønsket anonymitet til de som uttalte seg.

— Humor er viktig, men det er ikke bruken av kostymer som er problemet, det er måten de blir brukt, starter den første som tar den åpne talerstolen, her legges det til at det ikke var nazismen som ble hånet, men ofrene.

Taleren ønsket en diskusjon om hva som faktisk er greit å tulle med og uttrykte overraskelse over hvordan det måtte noen ikke-medlemmer til for å sette spørsmål.

Neste som tok talerstolen understreket subjektiviteten i humor og hvordan man må tåle at noen ler av noe du ikke synes er morsomt.

— I min bok står det respekt i at KSG pangene turte å arrangere dette.

Dette ble fulgt opp med poengtering av hvor utydelig satiren skulle ha vært rundt festen. Ironien rundt temaet politisk ukorrekt, med et ønske om å ikke støte noen ble også poengtert.

Det ble også kritiserte hvordan Samfundet hadde håndtert media.

— Det bør stilles spørsmål rundt hvordan dette har blitt håndtert fra Samfundets side, ble det sagt og håndteringen ble kritisert for å ha unnskyldt for at folk har blitt støtt.

Flere delte synet på at det kunne ha blitt håndtert annerledes.

— Ikke prøv å ro hvis noen skyter etter deg i båten, legg deg ned.

Betydningen av en slik fest i en tid med voksende høyreekstremisme ble også påpekt.

— Vi lever i en periode der høyreekstremisme igjen er på fremmarsj. Jeg lo ikke da jeg så en hyllest til trondheimsstudentene på vigrids nettsider.

Møtet ble kritisert for å ha hatt et resolusjonsforslag på et lukket møte. KSG ytret seg ikke.

Les også: Kommentar: Dette er ikke tiden for å hylle Studentersamfundet.