Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Student, engasjer deg humanitært! image

Student, engasjer deg humanitært!

Det er aldri for tidlig eller for sent å utgjøre en forskjell i verden.

Debatt

Det er mye som skal skje i morgen. Du skal fortsette det årelange studiet ditt. Legge grunnlaget for en lang, givende og profitabel karriere. Kanskje du skal bli revisor. Kanskje spesialpedagog. Kanskje lege.

Viktigst av alt: Du skal gjøre ting som er bra for samfunnet du lever i. Du skal kvalitetssikre regnskapene som er grunnlaget for aksjonærenes investeringer. Du skal hjelpe de som sliter med å lære. Du skal redde liv og lindre nød. Når du er ferdig og studere, skal ting skje. Men hvorfor vente? Greit: Du kan ikke revidere et regnskap før du er revisor, eller skrive ut en resept før du er lege, men det er så mye mer du kan ta fatt i.

Hvert år legger Norges studenter ned en uhorvelig stor innsats i landets studentforeninger. Uten en eneste lønnet stilling, arrangeres gigantiske festivaler, idrettsarrangementer og konferanser. Dette er bra. Det gjør utdanningsstedene til en levende plass å oppholde seg, og legger grunnlaget for mye vennskap, kjærlighet og festligheter.

Nå: Se for deg at den samme innsatsen ble lagt inn i humanitært engasjement. Den norske studentmassen har potensial til å flytte fjell for de som trenger det mest. Gang på gang har studenter satt dagsorden opp igjennom årene. Hvorfor ikke rette dagsordenen mot uretten som voldes så mange hver eneste dag? Det hjelper. «Færre dør når flere vet», er et motto vi lenge har brukt hos oss i Leger Uten Grenser. Jeg har selv vært ute i felt og sett at dette stemmer.

Du er ung, og har hele livet foran deg. Det er akkurat derfor det er så avgjørende at du tar stilling til dette i dag. Ikke i morgen. Vi i Leger Uten Grenser vil hjelpe engasjerte studenter i å komme i gang. Derfor ønsker vi å starte organisasjonen Studenter Uten Grenser i Trondheim. I samarbeid med Leger Uten Grenser skal Studenter Uten Grenser øke studenter i Norge sin bevissthet rundt temaer som vanligvis blir oversett, og deres engasjement for å gjøre noe med dem. Det handler tross alt om liv og død.

Alle studenter fra alle fakulteter er selvfølgelig velkomne til å melde seg inn i organisasjonen. Vi holder infomøte på kaféen på Isak Kultursenter 20. februar i Trondheim klokken 18.00, og oppfordrer alle som er interessert til å dukke opp. Følg Leger Uten Grenser på Facebook, og besøk nettsiden, legerutengrenser.no/arrangementer for å få oppdateringer på arrangementet.