Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Studenter får for lite veiledning image

Studenter får for lite veiledning

Undervisere er lite fornøyd med ressurser og tid til veiledning av studenter.

Onsdag kveld la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fram sin Underviserundersøkelse for 2017. Denne viser at undervisere er lite fornøyd med ressurser og tid til veiledning av studenter.

Bekymringsverdig

Resultatene fra Underviserundersøkelsen samsvarer med hva studentene svarte i studiebarometeret om manglende veiledning i høyere utdanning. Dette mener Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymringsverdig.

– Her er studentene og underviserne helt enige i at det er for dårlig veiledning for studenter. Dette går til syvende og sist ut over studiekvaliteten i norsk høyere utdanning, sier leder Mats Beldo i NSO i en pressemelding.

Ifølge undersøkelsen tar universitetene og høgskolene for lite ansvar for manglende studentveiledning.

– Et godt forslag fra oss er å innføre et program slik at alle studenter har tilgang på en mentor ved studiestart, sier Beldo.

Prorektor Anne Borg for utdanning ved NTNU er enig i at man trenger gode opplegg for å ivareta studentene, spesielt tidlig i studiene. Borg sier at det er en del som har mentor, men er usikker på forslaget om en obligatorisk mentorordning

– Det er viktig å ha opplegg for å ivareta studentene, men det kan gjøres på forskjellige måter. Ett virkemiddel passer ikke nødvendigvis for alle, sier hun.

For lave forkunnskaper

Av undersøkelsen kom det også fram at undervisere mener studenter har for lite forkunnskaper. NSO mener at regjeringen må ta ansvar for at videregående skole er studieforberedende.

[ image ]
Foto: Thor Nielsen / NTNU
Prorektor for utdanning, Anne Borg
– Et tiltak kan være å styrke rådgivningstjenesten i skolen, sier Beldo.

Borg er enig i at rådgiverne er en viktig aktør for å gi kommende studenter gode råd om utdanning. Rett informasjon i rekrutteringsmateriell slik at søkere gjør rett valg av studie er en ledetråd i NTNUs rekrutteringsarbeid.

– Det som vises i undersøkelsen er at de studiene der faglærer påpeker at studentene har for varierende forkunnskaper, er de samme studiene der studentene i gjennomsnitt bruker mindre tid på å studere. Dette er en annen problemstilling enn forkunnskapene til nye studenter. Her må vi kanskje heller jobbe med motivasjon og studieveiledning, sier Borge.

Vi har en vei å gå

Undervisere er enige om at studentaktive undervisningsmetoder er det som gir best læringsutbytte for studentene.

– Vi benytter studentaktive undervisningsmetoder på en del områder, men vi har en vei å gå. Vi har stor bevissthet rundt dette temaet og jobber aktivt for å utvikle oss, sier hun.

Borg nevner blant annet at NTNU snart får sine første meritterte undervisere: En status som er knyttet til utvikling av høy undervisningskvalitet og god pedagogisk ledelse.

– Disse vil bli annonsert i slutten av januar og er ressurspersoner vi kan benytte oss av i utvikling i undervisningsmetoder og -kvalitet, avslutter Borg.