Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Studenter krever tilbake skolepenger etter eksamenskrøll image

Studenter krever tilbake skolepenger etter eksamenskrøll

BIs eksamenshodepine er langt fra over. Den digitale eksamenen som før jul ble avlyst grunnet tekniske problemer blir januar gjennomført med penn og papir.

Da 2700 BI-studenter logget på for å levere skole- og hjemmeeksamen den 29. november, kræsjet hele BIs digitale system. BI satte deretter opp tre potensielle datoer i januar der studentene kunne ta eksamenen på nytt. Under en uke før den første nye eksamensdatoen ble studentene informert om eksamensformen er endret slik at de nå må ta pennen fremfor tastaturet fatt for å få levert eksamen.

Fortsatt tekniske problemer

– På det nåværende tidspunkt kan vi ikke være helt sikre på at vi har løst problemet og vi har derfor besluttet å isteden gjennomføre eksamen på den tradisjonelle måten med oppmøte på eksamenssted, informerer kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite ved handelshøyskolen BI.

De som fortsatt ønsker å gjennomføre eksamen digitalt vil få mulighet til dette i juni 2018, men alle som gjerne vil legge eksamenen bak seg i januar må altså benytte penn og papir. Det vil si at studentene i fag som var lagt opp rundt en eksamensform der studentene kunne sitte hjemme med fri tilgang til alle hjelpemidler, isteden må møte til BIs eksamenslokaler. Studentene har fått tillatelse til å ha med seg PC/Mac/nettbrett for at rammebetingelsene skal være mest mulig lik opprinnelig oppsatt eksamen. Dette i tillegg til trykte eller håndskrevne notater.

– På vegne av BI beklager jeg på det sterkeste det inntrufne og at de tekniske problemene gikk utover eksamensgjennomføringen til studentene, sier Syrrist-Leite.

Digitale problemer intet nytt for BI

Sissel Lian studerer ved BI campus Trondheim, og er en av de berørte studentene som ikke fikk gjennomført den planlagte eksamenen før jul. Da Under Dusken snakket med henne før juleferien stilte hun seg kritisk til at de tekniske problemene i det hele tatt oppsto.

– Vi betaler årlig over 60 000 for å gå på BI. Dette er en såpass stor sum at man forventer at de har en stor nok server som ikke går under når mange studenter skal inn samtidig.

Lian legger til at dette heller ikke er et ukjent problem for BI, da lignende problemer tidligere har oppstått i andre fag.

– Hvert semester får vi beskjed om å ikke levere på leveringsdagen i noen eksamensform på atbi/itslesarning/digiex da serveren og nettet kommer til å være nede på grunn av den store pågangen. Dette burde BI ha tenkt på før de bestemte seg for å la 2500-3500 elever avlegge eksamen samtidig på samme sted og samme tid.

Lian forteller at de aller fleste medstudentene i strategifaget, et av av tre berørte fagene, i likhet med henne selv skal skrive bachelor-oppgave på våren.

– Jeg forventer på forhånd at dette semesteret allerede blir svært tungt, og jeg trenger ikke enda en eksamen hengende over skuldrene.

Krever kompensasjon

Ifølge NRK er flere studenter også svært kritisk til hvordan BI har håndtert og informert om de tekniske problemene og den nye eksamensformen. Flere krever nå å få refundert deler av studieavgiften. Syrrist-Leite sier han har forståelse for deler av kritikken.

– Vi forstår godt at dette er krevende for studentene. Vi har hele tiden forsøkt å informere på en god måte, men innser også at det i denne saken kunne vært gjennomført bedre.

Syrrist-Leite forteller videre at det nå arbeides med å gi en samlet konklusjon på alle klagene BI har mottatt. Dette gjelder også spørsmålet om en eventuell refusjon, som dermed ikke utelukkes.

– Lite sannsynlig med lignende NTNU-problemer

BI er ikke den eneste store utdanningsinstitusjonen i Trondheim som har kastet seg på digitaliseringsbølgen. I 2016 gjennomførte NTNU sine første digitale eksamener, og planen er å gradvis skalere prosjektet opp slik at digital eksamen etterhvert blir standard eksamensform. Leder for studieadministrasjonen Knut Veium ved NTNU sier det likevel er lite sannsynlig at lignende problemer oppstår hos NTNU.

– Vi er fortsatt i utprøvingsfasen av digitaliseringsprosessen, og har derfor digital eksamen i en relativt liten skala. Begrensningen er først og fremst egnet areal og vi vil alltid forsikre oss om at kapasitet på strøm og nett er tilfredstillende. Nettbelastningen kommer derfor ikke til å bli et problem.

Veium forteller også at NTNU setter mye ressurser inn på å minimere risikoene forbundet med digital eksamen, og at de har bygget opp gode rutiner for å sjekke opp backup, strømtilførsel og lignende.