Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Ønsker ikke flere studenter på Møllenberg image

Ønsker ikke flere studenter på Møllenberg

Det er foreslått å innføre boplikt i bydelen, men studentenes side av saken har ikke blitt hørt.

Møllenberg-beboer og student Torleik Svelle synes ikke at studentene har blitt inkludert i diskusjonen om boplikt på Møllenberg.

– At det er en høyere prosentandel studenter på Møllenberg enn i resten av byen kan stemme. Jeg har ikke fått inntrykk av at studentene har blitt hørt i sakene som angår dem, sier Svelle.

Politikere og Møllenberg velforening er kritiske til mengden studenter som bor i området, og enkelte ønsker å innføre boplikt. På grunn av økt engasjement blant øvrige beboere ble velforeningen startet opp igjen i fjor høst, etter å ha vært inaktiv i flere år. Adresseavisen har skrevet mye om hvordan tilstanden på Møllenberg er. På spørsmål fra Under Dusken om hvorfor Adresseavisen ikke har snakket med studenter svarer de at det er på grunn av tid og valg av fokus.

– Vi skulle gjerne ha snakket mer med studenter om problematikken og laget saker om det, men har ikke kommet så langt i denne omgang, skriver Adresseavisen til Under Dusken i en mail.

Adresseavisen skriver om problematikk som er tett knyttet opp mot studenter, men velger likevel å fokusere mest på utleiere.

– Denne gangen var hovedhensikten å kartlegge og dokumentere eierforholdene på Møllenberg for å se på (en eventuell) sammenheng mellom det og den omfattende utleievirksomheten og de påståtte virkningene på bomiljøet i form av forfall, forsøpling, festbråk, "utpressing" av barnefamilier, skriver Adresseavisen videre.

Debatt: – Det er ikke de pengesvake studentenes skyld at det blir slitasje på Møllenberg.

Boplikt for å begrense utleie

Velforeningen mener at tiltak må skje for å bevare bydelen. Et konkret forslag er boplikt, som både velforeningen og SV i Bystyret i Trondheim støtter. Boplikt innebærer at den som eier boligen selv må bo der, og naturlig nok vil dette forhindre utleiemuligheter. Jon-Arild Johansen, leder i Møllenberg velforening, tror ikke at boplikt vil gjøre det vanskeligere for studenter å bo på Møllenberg. Det er fordi ingen eventuelle tiltak vil ha tilbakevirkende kraft og de nåværende hyblene blir stående slik de er.

– Boplikt er liksom den største «kniven i kjøkkenskuffa». Det er kanskje et veldig radikalt tiltak, men vi tror ikke det vil gjøre det vanskeligere for studenter å bo her. For det som alt er innredet som hybler og småleiligheter vil jo fortsette med å være det, sier Johansen.

Svelle er derimot skeptisk til bopliktforslaget til SV og velforeningen.

– Dersom studentene var et problem, ville jo boplikt løst problemene. Men Trondheim er jo en studentby, så jeg syns at det vil være rart å lage spesifikke boligregler for ett område, sier Svelle.

Debatt: – Samfunnet, ikke studentene, må ta ansvaret for at Møllenberg ikke ivaretas godt nok.

Splittet kommunestyre

Kommunestyrerepresentant Ottar Michelsen i SV i Trondheim, tror at boplikt kan være en mulig løsning for Møllenberg.

– Det er praktisk mulig å gjennomføre boplikt, men det forutsetter at det blir laget en lovhjemmel for dette. Jeg vil hevde at alle, også studenter, tjener på gode bomiljø hvor det er et mangfold av beboergrupper, sier Michelsen.

Kommunalråd Erling Moe fra Venstre mener boplikt ikke er mulig å gjennomføre praktisk. Han har skrevet følgende interpellasjon til ordfører Rita Ottervik,« Hvilke tiltak vil ordføreren ta initiativ til som kan styrke bydelen, gjenopprette beboer- fellesskapet og hindre at den forfaller.» Interpellasjonen skulle behandles i bystyret den 1. februar, men behandlingen er utsatt.

Under Dusken har forsøkt å kontakte Erling Moe, men har for øyeblikket ikke lyktes.

Bydelen forfaller

Boplikten er foreslått på bakgrunn av bred enighet om at Møllenberg ikke ivaretas godt nok, grunnet hyblifisering og dårlig vedlikehold i sammenheng med utleiedeler som studenter benytter seg av.

– Politikerne kan jo til en viss grad gjøre ting for å regulere hvordan folk bor. De kan si at de ikke vil at store leiligheter skal deles opp for å bli mange små enheter med mange hybler. Møllenberg er jo en antikvarisk viktig bydel, som er bevaringsverdig. Det er mange fine gamle trehus, som over lang tid har fått dårligere og dårligere stell, sier Johansen.

Michelsen svarer at han også synes at bydelen lider av at det er mange korttidsbeboere på Møllenberg.

– Ett av hovedproblemene når det blir for mange studenter i en bydel er at det blir få som tar tak i bomiljøet og tenker langsiktig rundt det. Jeg tror de fleste velforeninger blir glad hvis studenter som bor der vil bidra, skriver Michaelsen.

[ image ]
Foto: Therese Fjorden Lysheim
BLIR IKKE HØRT: Torleik Svelle har ikke fått inntrykk av at studentene blir hørt i saker som angår dem.

Svelle er leietaker hos en av de største utleierne på Møllenberg. I bygården som han bor i er det kun studenter som leier, og han synes at både utleier og vaktmester på bygget er flinke til å fikse ting når det trengs.

– Huset bærer preg av at det er gammelt, og at det har bodd studenter der lenge, men den tekniske oppfølgingen til huseieren med vaktmestertjenester og reparasjoner er god, sier Svelle.

Manglende langtidsperspektiv

Svelle, Johansen, og Michelsen er enige om at en del av problematikken omhandler kortere og lengre perspektiver på boforhold. Johansen tror mange av de yngre beboerne ofte ikke har noe langtidsperspektiv for boligen sin.

– Vi vet at veldig mange av de som bor på Møllenberg leier eller er førstegangseiere. Det gjør at veldig mange på Møllenberg har et kort boperspektiv her. De skal kun bo her i ett, to, eller fire år. Det synes vi er det største problemet med demografien på Møllenberg, sier Johansen.

Svelle tror at interessen for boligområdet henger sammen med hvor lenge man ser for seg å bo der.

– I et lengre tidsperspektiv har man kanskje mer direkte interesse, men som student så legger man ikke like mye energi i å utvikle området man bor i. Som student kan jeg ikke se for meg å sitte i et styre til en velforening, sier Svelle.

Johansen påpeker at velforeningen ikke ønsker å jage bort studentene.

– Dersom velforeningen starter med en «oss som bor her, og folk som eier her» mot studentene så har vi jo allerede tapt før vi starter, sier Johansen.

Ønsker engasjement fra studentene

Johansen mener at for mange studenter vil føre til en forverring av dagens situasjon, men at det er viktig at studenter fortsetter å bo i området og gir bydelen et urbant preg.

– Det er i alle sin interesse, også studentenes, å få løftet nivået på hvordan bygningene er og hvordan man bor, forklarer Johansen.

Michelsen tror at studentene selv må ta ansvar for at deres stemme skal bli hørt når man skal komme opp med en løsning på situasjonen på Møllenberg.

– Jeg synes at alle som bor i et område bør engasjere seg i bomiljøet. Det er ikke så mye som skal til før det utgjør en forskjell. Hvordan kan studentene bidra til at det ikke oppfattes som et problem at det bor mange i enkelte bydeler, spør han.

Michelsen skriver at studenter er med i betraktningen når ulike tiltak vurderes.

– Trondheim kommune ønsker å legge best mulig til rette for alle som bor i Trondheim, det inkluderer selvfølgelig også alle studentene, avslutter Michelsen.

Attraktivt område for studenter

Den enkle grunnen til at så mange studenter trekker til Møllenberg er at det er sentralt. Svelle, som selv bor i en bygård med mange utleiedeler, mener at pris og beliggenhet er viktigst.

– Møllenberg er ganske sentralt, men samtidig ikke helt i midt i byen. Det er bra tilknytning til matbutikker og kollektivtransport, sier Svelle.

Som student trives Svelle godt på Møllenberg. Samtidig har han fått med seg kritikken mot fest og bråk i bydelen i sammenheng med det høye antallet studenter.

– Festkulturen er betydelig, og det er ofte fest og bråk i helgene. Jeg har inntrykk av at det er flere vorspiel på Møllenberg enn ellers i byen, men vi får ikke akkurat nabovarsler i postkassa i etterkant, forteller Svelle.

Festing i området er noe som skjer, men ikke noe som nødvendigvis trekker flere studenter dit i følge Svelle.

– Jeg tror at de fleste studentene som flytter til Møllenberg flytter dit fordi de er interessert i å bo nærme byen, ikke fordi de vil oppsøke en festkultur, legger han til.