Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Lunkent mellom studenter og forelesere image

Lunkent mellom studenter og forelesere

Studiebarometeret i 2017 viser at både studenter og forelesere ikke er særlig fornøyde med hverandres innsats i forelesninger.

Undervisere gir studentene lunkede tilbakemeldinger på deres læringsutbytte og engasjement, men sitter selv igjen med inntrykket at undervisningskvaliteten som blir utøvd i auditoriene er god.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tar nesten 300 000 studenter, omtrent 35 prosent av alle unge mellom 19 og 24 år høyere utdanning. Noe som betyr det blir mange hoder per forleser å forholde seg til. Innføringsemnene på bachelornivå viser ofte denne tallmessige asymmetrien mellom foreleser og student. Regjeringen kritiserte universitets og høyskolesektoren i stortingsmeldingen «kultur for kvalitet i høyere utdanning» for å ikke ta i bruk mer studentaktive læringsformer.

Minister liker eksperimentering

Under Dusken spurte i den anledning Norges nye forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø om det generelt kunne være aktuelt å anvende flere stipendiater, doktorgradsstudenter og masterstudenter for å få tettere oppfølging.

– Man kommer nok aldri til å skåre 100 prosent på studiebarometeret på tilfredshet, men vi synes det er spennende å se at det er flere utdanningsinstitusjoner som eksperimenterer med erfarne studenter til undervisningsformål, sier Nybø som kommer til å bruke mye av tiden sin fremover til å rådføre seg med studenter for å bedre undervisningskvaliteten.

Tror på færre «drop outs»

Studentrepresentant Anja Beate Andersen i NTNU-styret tror flere studenter som har tilbrakt en lengre stund på lærebenken kan brukes som en undervisningsressurs på introduksjonsemnene. Tiltaket tror hun kan føre til mer oppfølging og færre førsteårsstudenter som dropper ut.

– Det er mange førsteårsstudenter som får seg et brått møte med akademia når de starter. Forelesere glemmer med tiden hvordan det er å være fersk student og da kan man raskt snakke over hodene på dem med ukjente faguttrykk, sier Andersen som understreker at dette bør være et supplerende tilbud, hovedsakelig forbeholdt innføringsemner.

Hvordan og hvorvidt dette er noe som skal finansieres er åpent for diskusjon. Det er dog ikke utenkelig at en slik ordning kan basere seg på den samme betalingsordningen man har på vitenskaps- og studentassistenter. Styremedlem Andersen presiserer videre at hun ikke snakker på vegne av styret, og at dette er noe som må taes opp der først.

Mulige fallgruver

Studenttingslederen Sindre Kristian Alvsvåg synes det er et interessant tema å diskutere, og har hørt argumenter for og imot å slippe til studenter forrest i auditoriene. En av bekymringene han har hørt som gjentas til Under Dusken dreier seg om kvalitet i undervisningen.

– Informasjonen som formidles til studenter bør være kvalitetssikret. Det kan ikke være hvem som helst som får arenaen til å snakke som en akademisk ansatt. Man må vurdere den faglige kvaliteten på hver student, noe som også kan bli ressurskrevende arbeid, sier Alvsvåg som gjerne ønsker en debatt velkommen.