Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Tar sikte på økt internasjonalisering image

Tar sikte på økt internasjonalisering

Torsdag var det duket for årets andre Studenttingsmøte. På agendaen sto valg av delegater til landsmøtet i NSO, behandling av nye politiske plattformer og valg av ny kontrollkomitè.

NSO (Norsk studentorganisasjon) skal ha landsmøte 20. til 22. april, der 181 delegater deltar. NTNU sender hele 26 av dem (pluss en vara), noe som gjør at de sender flest delegater i hele landet. Hele 30 studentdemokratier deltar på det årlige møtet, der studentene får en felles stemme i utdanningsspørsmål. På årets møte stiller blant annet tidligere Studenttinget-leder Marte Øien til ledervervet i studentorganisasjonen

Les også: NTNU-student stiller til NSO-valg

Kamp om plassene

I forkant av delegatvalget til NSOs landsmøte var det en spørrerunde. Blant hjertesakene til kandidatene fant man solidaritet, bedre læringsmiljø, psykisk helse, studentfrivillighet og livslang læring. Det kom også opp et spørsmål om man ville klare å prioritere lesing av sakspapirer over festing på landsmøtet.

– Jeg kommer til å prioritere øl over sakspapirer, fleipet leder Sindre Kristian Alvsvåg ved Studenttinget.

Reorganiseringen av universitets- og høyskolesektoren var også en av problemstillingene som kom opp. Majoriteten av kandidatene stilte seg tvilende til å gå over til en foretaksmodell som man ser i helsevesenet, men var åpne for å se på alternativer.

– Foretaksmodellen vil nok styrke de største og svekke de minste institusjonene, poengterte Alvsvåg.

Problemer ved valget

Det hadde stilt 31 kandidater til de 26 NTNU-plassene på NSOs årsmøte. 21 av disse kandidatene var til stede på møtet, og etter to runder med elektronisk valg hadde man valgt en hel delegasjon pluss en varaliste.

Møtet åpnet med valg av kontrollkomitè, som rett og slett skal se etter at arbeidet Studenttinget gjør er i henhold til eksisterende vedtekter og passe på at driften går riktig for seg. Denne komitèen er blant annet ansvarlig for gjennomføring av valg, noe som bød på problemer denne kvelden.

Ved det første valget viste det seg at en person som ikke hadde stilt til valg hadde blitt valgt inn. Dermed måtte det manuell omtelling til, men før kvelden var slutt hadde Studenttinget fått på plass alle delegatene sine.

Vil gjøre utveksling enklere

Internasjonalt ansvarlig Felipe Fawcett ved Studenttinget innledet diskusjon om en ny internasjonal plattform som skulle opp til behandling. I lys av at NTNU skal utarbeide en ny internasjonal arbeidsplan for 2018-2022 ønsket Fawcett å presse NTNU på å gjøre utveksling lettere, samtidig som at universitetet må bli bedre på å inkludere internasjonale studenter.

Det var to spesielt store diskusjoner under behandlingen av plattformen: Å opprette bachelorprogram som undervises i sin helhet på engelsk og å få til pakkeløsninger for utvekslingsstudenter, der man har en forhåndsgodkjent fagplan med spesifikke institusjoner klar.

Siste punkt på agendaen var en bærekraftpolitisk plattform som skulle ta sikte på å knytte studentenes hverdag tettere opp mot FNs bærekraftmål. Denne saken ble utsatt til neste møte.