Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Studenter i sentrum image

Studenter i sentrum

Samfunnet, ikke studentene, må ta ansvaret for at Møllenberg ikke ivaretas godt nok.

Flere ganger de siste ukene har jeg lest saker om at det bor for mange studenter på Møllenberg og på Singsaker. Noen ganger får jeg inntrykk av at byens øvrige befolkning ikke setter pris på studentene i Trondheim. Forhåpentligvis er det bare noen få stemmer som roper høyt, mens flertallet av byens befolkning setter pris på studentene sine. For hva hadde Trondheim vært uten studentene?

Les også: Ønsker ikke flere studenter på Møllenberg

Det at det bor studenter i nærheten av sentrum bidrar til å skape liv og røre. Hvor mange bedrifter i Trondheim er avhengige av studenter for å overleve? Hvor mange har studenter som kunder, hvor mange har studenter som ansatt? Noe fasit svar har jeg ikke, men jeg er ganske sikker på at Trondheim hadde vært et tristere sted uten studenter. Spesielt hadde det vært mindre uteliv i byen.

«Det at Norges befolkning aksepterer at studenter må finne seg i å leve dårligere, bidrar til å senke standarden som private utleiere tilbyr studenter.»

Møllenberg ivaretas ikke godt nok, grunnet hyblifisering og dårlig vedlikehold, sies det. Det er nok en grad av sannhet i det utsagnet, men det er ikke studentenes feil at det har blitt slik. Her må samfunnet ta sin del av skylden. Det er allment akseptert at du som student må finne deg i å bo dårligere enn om du er voksen. Studenter som lever på Statens Lånekasse lever godt under fattigdomsgrensen i Norge. Av den grunn slipper mange utleiere unna med lettvinte løsninger. Studenter må finne seg i utrolig mye rart på det private leiemarkedet, og det finnes utleiere som grovt utnytter studenter. Det at Norges befolkning aksepterer at studenter må finne seg i å leve dårligere, bidrar til å senke standarden som private utleiere tilbyr studenter. Noe som igjen fører til dårligere vedlikehold av bygningsmassen.

Debatt: – Det burde ikke være nødvendig å si det, men hovedansvaret for trivsel og vedlikehold i nabolaget ligger hos de ressurssterke som eier, ikke leierne.

Per i dag finnes det ikke noe fasitsvar på hvordan dette skal løses. Det som er klart at personer som leier (studenter og andre), personer som eier (studenter og andre), og personer og organisasjoner som leier ut må få en økt forståelse av hverandre. På generell basis har personer som leier mindre interesse i å investere mye tid i nærmiljøet sitt.

Eksempelvis: Hvor mange av dine naboer kjenner du? Flere møteplasser mellom studenter og andre kan være med på å bedre samspillet i ulike bydeler.

Noe annet som ofte går igjen er feststøy, spesielt fra nachspiel. Dette skjønner jeg veldig godt. Det har seg dessuten slik at dette er utfordrende ved flere studentbyer også. Noen studenter vil på nachspiel, mens noen vil sove. De studentene som ønsker å dra på nachspiel har ikke så veldig mange alternativer. De må dra hjem til noen, for på byen stenger alle utestedene klokken 02:00. Dermed må de som ønsker å være sosiale sammen etter klokken 02:00, gjøre det hjemme hos noen. Av den grunn er det naturlig at det er de sentrumsnære stedene som blir valgt til å gjøre nettopp det. Dette gjelder jo ikke bare studenter, men også alle voksne som ønsker å ta seg en fest. De kommer det alltid til å være noen av.

«Trondheim må ta innover seg at det i fremtiden vil være flere studenter og ansatte som ønsker å bo sentrumsnært.»

Et eller annet sted må studentene bo. De fleste studenter ønsker å bo nære studiested og sentrum. Av den grunn har områder som Møllenberg, Singsaker og Øya lenge vært ettertraktede steder for studenter. Når Dragvoll og Tunga studentene flytter ned til Gløshaugen, kommer presset på de sentrumsnære områdene til å øke. Trondheim må ta innover seg at det i fremtiden vil være flere studenter og ansatte som ønsker å bo sentrumsnært. Så, hvor ønsker Trondheim at studentene skal bo?