Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Moholtkjellerne snart åpningsklare image

Moholtkjellerne snart åpningsklare

Etter snart to års hardt arbeid er flere av Moholtkjellerne klar for overtakelse av linjeforeningene, men trang økonomi fører til at færre kjellere enn planlagt blir åpnet.

Moholt-kjellerne har vært stengt siden slutten av januar 2016 på grunn av for dårlig brannsikkerhet. Gjenåpningen av kjellerne har vært et samarbeidsprosjekt mellom Sit Bolig, velferdstinget og facebookaksjonen #Reddkjellerne.

Opprinnelig skulle 12 av 17 kjellere gjenåpnes, men antallet har blitt redusert til åtte, som er klare for overlevering 15. mars. Reddkjellerne har vært opptatt av at linjeforeningene skal ha informasjonen de trenger for å vite hva det innebærer å drive kjellerne, og avgjørelsen om antallet kjellere som skal åpnes er tatt av linjeforeningene med hensyn til økonomi og bruksbehov, forteller Thea Svenkerud Rydjord, styremedlem i Reddkjellerne.

– Det er linjeforeningene som har avgjort dette, det var bedre med færre kjellere å samarbeide om blant annet på grunn av økonomi, og at alle ikke trenger kjelleren hver kveld.

Les også: Moholtkjellerne er ferdig til påske

Rydjord påpeker at driften vil foregå mye som før stengingen, men at det nå satses på samarbeid om skjenkebevilling.

– Det blir ganske likt som før, men alle kjellerne skal drives med fast skjenkebevilling. Poenget er å kunne møte folk fra linjeforening, og kjellerne blir et sosialt møtepunkt for studentene. Linjeforeningene har startet et samarbeidsprosjekt kalt "Kjellersamarbeidet", hvor kjellerne prøver å lage felles avtaler med ulike leverandører

– Engasjementet har vært viktig

Leder Thomas Krogstad Eriksen i Velferdstinget synes samarbeidet med Reddkjellerne har vært bra.

[ image ]
Foto: Hege Krokås Borge / Reddkjellerne
Det nye inngangspartiet ved en av kjellerne.

– Jeg synes det har fungert veldig greit. Alle sammen har møttes og velferdstinget har vært til stede der det har vært behov. Ting som har kommet opp underveis har blitt løst på en grei måte og prosessen har vært ryddig, sier Krogstad Eriksen.

Les også: Sit vil ikke ta hele regningen

Rydjord er enig.

– Det gikk litt sakte i starten, men etterhvert gikk det bedre. Velferdstinget har hjulpet med støtte og for at vi skulle få hjelp av Sit. Det har vært god dialog og godt samarbeid, sier Thea Svenkerud Rydfjord

Krogstad Eriksen påpeker også at engasjementet blant studentene har vært den viktigste drivkraften i prosessen fram mot gjenåpning.

– Engasjementet har vært viktigst. Hele prosessen har vært åpen og veldig ryddig, men hadde det ikke vært engasjement så hadde det ikke blitt noen prosess.

Nå er det kun avsluttende arbeid som må gjøres før gjenåpningen.

– Det er fortsatt mye planlegging av oppussing som kjellerne står ovenfor. I tillegg må alle kjellerne ha eget organisasjonsnummer for å få skjenkebevilling, det er fortsatt en del som må på plass for å få den, sier Rydjord.