Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article 43 millioner til studentene image

43 millioner til studentene

Hvor mye av Sit sitt overskudd får du?

Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik, og Ålesund gikk i år med et overskudd på 43 millioner kroner. Ettersom Sit ikke har ingen eiere som skal ha utbytte, så går overskuddet til avsettes overskuddet til investeringer som styrker studentenes velferdstilbud, skriver Sit i en pressemelding.

– Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger økt satsing på treningstilbudet til våre studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, sier styreleder Ellen Helstad i Sit i pressemeldingen.

Studentboliger og idrettsbygg

Overskuddet går blant annet til å rehabilitere idrettsbygget på Gløshaugen og bygge nye studentboliger. Totalt 33 millioner er satt av til byggeprosjekter.

– Det gode årsresultatet gir oss muligheter til å utvikle oss i årene som kommer, sier administrerende direktør i Sit, Knut Solberg.

Serveringstilbudet skal utvikles raskt, og Sit investerer også i nye IT-systemer som skal effektivisere arbeidet og bedre tilbudet til studentene, sier de i pressemeldingen. Sit er også engasjert i NTNUs campusarbeid, for å legge grunnlaget for et godt velferdstilbud i framtida.

Tilskudd til frivilligheten

2 millioner er satt av til studentfrivilligheten. Disse blir delt ut til studentorganisasjoner gjennom Sits sponsprogram.

Fullstendig oversikt over fordelingen av de 43 millionene:

  • 25 millioner til bygging av treningssentre
  • 8 millioner til andre utbyggingsprosjekter
  • 4 millioner settes av som en buffer for uforutsette utgifter til velferdstiltak.
  • 4 millioner til organisasjonsutvikling i Sit
  • 2 millioner til Sits sponsorprogram for studentorganisasjoner
  • I tillegg til de 43 millionene som styret har disponert, så bidrar statstilskudd til studentboliger med 18 millioner kroner til årsresultatet, og nærmere 2 millioner er økte verdier i Sits datterselskaper.