Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Politikerne sier nei til utbygging langs Klæbuveien image

Politikerne sier nei til utbygging langs Klæbuveien

Sentrering av NTNU skaper diskusjoner om hvor de nye delene av campus Gløshaugen skal bygges.

Tirsdag denne uka hadde Bygningsrådet et møte hvor et av punktene omhandlet Høyskoleparken og hvorvidt den skal benyttes til utbygging eller ikke.

Politikerne åpner for diskusjon rundt muligheten for å bygge sør i parken, mellom Hesthagen og Gløshaugen. Men de fleste politikerne vil likevel generelt unngå å bygge på eksisterende grønne områder. Ifølge Adressa sier politikerne altså nei til bygging langs Høyskoleparken i Klæbuveien, i den vernede delen av parken nedenfor hovedbygget, og i Elgeseter park. Dette har skapt flere reaksjoner, spesielt i Studenttinget og blant de som jobber for å verne de grønne områdene rundt Gløshaugen.

– Vi er skuffet

Leder Sindre Kristian Alvsvåg for Studenttinget skriver i en mail til Under Dusken at forslaget om hvor det nå skal bygges ikke er i tråd med hverken kommunens eller Kunnskapsdepartementets målsetning for et samlet campus nær byen.

Les også: Campusplaner ut på høring

– Vi er skuffet over forslaget som nå skal sendes ut på høring. Slik vi ser det nå vil det være utfordrende å knytte de teknologiske miljøene på Gløshaugen med de andre bygningsområdene som er foreslått i nord og vest uten å bygge noe i Elgeseter park, skriver Alvsvåg.

Presseansvarlig Elisabeth Østgaard i Bevar Høyskoleparken synes derimot det er positivt at politikerne har sagt nei til utbygging i flere deler av parken, men vil fortsette å kjempe for bevaring av parken som helhet.

– Dette er en god delseier, men vi jobber videre for at hele parken skal bevares, også Hestehagelunden. Parken har en verdi i seg selv, sier Østgaard.

Bevar Høyskoleparken: en folkeaksjon

I forbindelse med planene om utbygging av campus har innbyggere i området engasjert seg i aksjonsgruppa Bevar Høyskoleparken på Facebook. Den lokale motstanden mot byggeprosjektet ble omtalt av Under Dusken i august i fjor. I januar skrev tre av de engasjerte i folkeaksjonen et debattinnlegg, hvor de blant annet skriver at bydeler skal utvikles på en mangfoldig måte for alle beboere og at man må ta hensyn til både antikvariske verdier og bylandskapet generelt.

Les også: Håper femten meter med underskrifter er nok

Østgaard forteller at Bevar Høyskoleparken er en aksjonsgruppe som ble startet som et nabolagsalternativ og er en respons på informasjonen som ble gitt på nabomøter i fjor høst.

– Vi har ingen formell ledelse. Aksjonsgruppa består av ni personer med ulike yrkesbakgrunner, og én av disse ni er student. Vi har også minst like mange gode hjelpere, i tillegg til Facebook-gruppa med 2500 følgere, sier Østgaard.

Ifølge Østgaard er gruppa opptatt av at NTNU skal få et godt og bra universitet og et campus som de ønsker seg og trenger.

– I det ligger det at vi også vil studentene vel. Første spadetak vil tas i 2020, så det vil angå de som er studenter i dag. Vår agenda er å bevare parken for framtida, men vi er også opptatt av at NTNU skal få et godt universitet. Vi jobber ikke mot NTNU, for selv om vi vil bevare parken så ønsker vi NTNU alt godt, forteller Østgaard.

Les også: Knuste pepperkakeinstallasjon av NTNUs planlagte utbygging

Alvsvåg skriver at han er kjent med aksjonen.

– Motstanden gjøres med rette, men jeg er skuffet over at politikerne ikke vil se begge sider av saken. NTNU skal ikke bygge så mye de kan i park, NTNU skal bygge det beste universitetet for studenter og ansatte, skriver Alvsvåg.

[ image ]
Foto: Anders Påsche
I Høyskoleparken florerer det av plakater med budskap om å stanse utbygging.

Park for hvem?

NTNU har et grønt, sammenhengende belte rundt Gløshaugen som Østgaard mener er verdifullt og må bevares.

– Høyskoleparken er ikke en kultivert park som regulerer bevegelsesmønster, men gir en frihet som er et flott lekeområde for barn som bor i området og kan leke uten tilsyn fordi det er trygt, sier Østgaard.

Les også:

I tillegg til at barn kan leke i trygge omgivelser trekker hun også frem dyreliv og at området er en botanisk hage for trær. Også studenter benytter seg av parken, og Østgaard mener at en fortetting av campus vil føre til et større behov for et parkområde man kan ferdes i og bo nært.

– Studenter som går på slakk line kan sette opp liner på 250 meter, og dette bruksområdet vil forsvinne dersom større deler av parken skal brukes til utbygging. Parken har stor betydning for nabolaget, fordi det ikke finnes særlig mye grønne områder ellers, forteller Østgaard.

Velferdstingets leder: – Se mot vest

Leder Thomas Krogstad Eriksen i Velferdstinget sier at NTNU har vært klare på at de aksepterer føringene som politikerne legger.

– Det er opp til politikerne å bestemme hvor det ikke skal bygges. Det at vedtaket kommer allerede nå gjør at man ikke bruker tid på å utrede ytterligere muligheter på de tomtene som er tatt ut av høringa, forklarer Eriksen.

Velferdstinget har i utgangspunktet ikke tatt stilling til om de er for eller imot bygging i park. I og med at politikerne har fattet et vedtak så må man derfor se på andre muligheter for utbygging, og Eriksen mener man må se vestover.

– Å bygge vestover vil innebære å knytte Gløshaugen-platået mot Øya. Det bør utvides nettopp på andre siden av Elgesetergata, for der er det rom for å bygge. Vi er ikke avhengige av å bygge i park, sier Eriksen.

Østgaard er enig med Eriksen om at det er en god idé å søke løsninger vestover i området, og aksjonsgruppa foreslår mange alternativer for å spare parken for utbygging.

– NTNU har fortsatt veldig mange mulige løsninger å se videre på, både i nord, vest, sørvest og sørøst. NTNU kan få en akse i nord fra Hovedbygget, ned gjennom Grensen, Fengselstomta og Eddaparken på andre siden av Samfundet. En annen akse er i vest fra Hovedbygget, via Drosjenestomta i Elgeseter gate 21, Shell/Lykketomta og Elgeseter gate 10 hvor nye Helse- og sosial kommer, sier Østgaard.

Hun sier også at begge disse aksene kommuniserer godt med St. Olav, hvor NTNU også har virksomhet. I sørvest kan NTNU få en akse fra Kjemiblokkene/Realfagsbygget, via Hestehagen parkeringsplass, Handelshøyskolen, til Teknostallen og Holtermannsvei 1.

– Dette kan bli en god akse uten å bygge i Hestehagelunden, som gir få kvadratmeter og spiser mye areal av parken. I tillegg finnes store arealer sør for Realfagsbygget og ned til jernbanelinja. Så NTNU kan få et flott campus uten å bygge i parken, forteller Østgaard.

Best mulig campus

[ image ]
Foto: Anders Påsche
Over den sterkt trafikkerte Elgesetergaten står dette treet med et ønske om å leve.

Rådmannen og politikerne har i følge Eriksen slått fast at Eddaparken og området på motsatt side av Samfundet fremdeles er en del av prosjektet.

– Jeg synes det er positivt at rådmannen ser hvor viktig det er at man setter av arealer til studentfrivilligheten. Det er det mangel på, sier Eriksen.

Eriksen legger til at området ned mot Samfundet er interessant med tanke på utbygging, så fremt at Samfundet ikke har noe imot at bygg tilhørende NTNU kommer tett innpå.

I følge Eriksen er det viktige for Velferdstinget at det nye campuset blir så bra som mulig, uavhengig av hvor det bygges.

– I denne fasen må alle innspill i forbindelse med beliggenhet komme, men man må se på helheten og hvor stor måloppnåelse de ulike tomtene har for hva man som organisasjon ønsker av et nytt campus, forklarer Eriksen.

Eriksen understreker at det er viktig å beholde et langtidsperspektiv for dette omfattende prosjektet. Han tror selv at det fornuftige å gjøre nå er å bygge vest- og nordover, i tillegg til at man holder av områder i sør, fordi han tror at man kommer til å få bruk for de sørlige områdene til fremtidige utbygginger.

Veien videre

Studenttinget skal i april diskutere høringen fra kommunen, som har svarfrist i begynnelsen av mai.

– Vi skal diskutere aspektene og mulighetene for NTNUs samlokalisering, og om det er nødvendig å bygge i park eller ikke, skriver Alvsvåg.

Studenttinget har altså ikke tatt opp temaet i et møte enda, men Alvsvåg uttrykker at det er synd dersom læringsmiljø og tverrfaglighet må vike for å beholde grønne områder. Men han understreker likevel viktigheten i å dele byen mellom studentene og den øvrige befolkningen.

– Studenter er også mennesker, og har menneskelige behov. Det betyr at Studenttinget ønsker å kunne benytte de grønne områdene på samme måte som alle andre, men det betyr også at vi ønsker at alle andre vil bruke universitetet for det det kommer til å bli verdt, skriver Alvsvåg.

I følge Alvsvåg er det snakk om at NTNU på sikt vil ta maks fem prosent av grøntarealene som eksisterer rundt campus Gløshaugen og Øya i dag.

– Et kompromiss er nødvendig, og jeg mener det er helt rimelig å bygge ut fem prosent av dagens grønne areal, mener Alvsvåg.

Eriksen forteller at det til syvende og sist er universitetsstyret som bestemmer hvor NTNU skal bygge. Østgaard vil på sin side holde trykket oppe i media og i Facebook-gruppa i tiden fremover for å vise at kampen fortsatt pågår.

– Vi driver med folkeopplysning, politisk påvirkningsarbeid og aksjonsvirksomhet for å rette søkelyset på saken. Vi kommer til å fortsette med dette. Når høringsperioden nå formelt starter og vi får saksdokumenter vil vi starte en elektronisk underskriftskampanje, forteller Østgaard.

Østgaard oppfordrer studenter og andre interesserte å stille opp på et arrangement 15. mars, som har fått navnet Kampen om campus, og er i regi av Adressa, NTNU og Studentersamfundet.

– Det er en kompleks sak, mye har skjedd fort og det er mange hensyn å ta. Mange studenter vet kanskje ikke hva det handler om eller kjenner saken godt nok, så jeg vil absolutt oppfordre studenter til å møte opp for å få en tidsaktuell status på saken, sier Østgaard.

Under Dusken har ikke lyktes med å komme i kontakt med prosjektsjef for campusutvikling ved NTNU.