Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Vil ha betalingsfritt pensum for studenter image

Vil ha betalingsfritt pensum for studenter

Gratis pensum er en naturlig videreførelse av gratisprinsippet, mener leder for Norsk studentorganisasjon Mats J. Beldo.

Det var i samtaler med Oslomet-rektor Curt Rice under Kopinorseminaret at Beldo kom opp med ideen om gratis pensum.

– Tanken er så spennende at jeg ikke klarer å la den ligge, sier han til Khrono.

Beldo mener Norge er i en unik posisjon til å gå frem som et foregangsland på feltet.

– I Norge kan vi jobbe for at alt skal være gratis. Hvorfor ikke ta denne muligheten når vi har den, spør han.

Les også: Bekymret over mangelen på norsk pensum

Også Rice er åpen for ideen, og synes det er en spennende tolkning av gratisprinsippet.

– Norge har muligheten til å vise verden hva gratis utdanning betyr, og hva det har å si for den demokratiske utviklingen av et samfunn, sier han til Khrono.

Strider med gratisprinsippet

Beldo sier at tvungen kjøp av pensum på mange måter kan regnes som brukerbetaling, og at det dermed kan sies å stride mot gratisprinsippet der alle obligatoriske læremidler skal dekkes av institusjonene.

Konklusjonen er ifølge Beldo at pensum i dag er for dyrt, men dagens situasjon behøver imidlertid ikke å tas for gitt.

– Det at man har gjort ting på én måte siden 90-tallet, betyr ikke at det er den beste måten å gjøre det på.

Einsidig engelsk pensum – ei bjørnetjeneste

Eksempelvis måtte videregående elever betale for skolebøkene før den rødgrønne regjeringen gjennomførte en reform i 2009. Ordningen ble innført gradvis fra 2007.

Prioriterer økt studiestøtte

Leder for Studenttinget ved NTNU Sindre Kristian Alvsvåg synes gratis pensum er en interessant tanke som man antagelig bør se mer på i framtiden. Det er imidlertid ikke en prioritet for øyeblikket.

[ image ]
Foto: Norsk studentorganisasjon
NSO-leder Mats Beldo mener Norge kan bli et foregangsland.

– Akkurat nå bør man nok heller jobbe for å øke studiestøtten til 1,5 G(1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, journ.anm.), så kan man heller se på andre forslag etterpå.

Generelt mener Alvsvåg det er verdt å betale prisen som kreves for å få tilgang på det beste pensumet.

– Problemet er imidlertid at dette ikke alltid er tilfellet. Langt fra alt på dagens pensumlister er optimalt og verdt prisen, kanskje spesielt ikke når det kommer til pedagogisk kvalitet.

Alvsvåg mener ellers at det er svært viktig at forelesere ikke beriker seg selv på å selge dyrt pensum til egne studenter, og sier seg også enig i at det er problematisk at prisen på obligatorisk pensum varierer stort mellom ulike studier.

– Her kan man imidlertid vurdere å subsidiere de studiene som er mest utsatt for dyrt og mye pensum, for på den måten å skape en mer rettferdig fordeling.

Engelsk pensum ofte dyrere

Butikkleder Karianne Sæter ved Akademika Trondheim sier hun skjønner at det er ønskelig med gratis pensum for studenter.

– Men om dette er realistisk per i dag er vel heller en annen sak.

Prisen på obligatorisk pensum varierer mye mellom ulike studier, og Sæter sier at prisforskjellen i noe grad kan skyldes språket.

– Selv om psykologi gjerne har få pensumbøker er disse gjerne på engelsk, og prisen er også noe høyere per bok. Ulike litteratur-, pedagogikk- og historiefag har derimot mange flere bøker, men her er bøkene på norsk og prisen per bok er ofte en god del lavere.

Sæter sier studentene fortsatt foretrekker å kjøpe bøker og å ha pensum i papirformat, og at salget derfor er godt.

– Vi i Akademika har forsøkt å tilrettelegge ved å selge egne pensumpakker til lavere pris for pensumtunge fag, og dette har vist seg å være svært populært.