Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Fusjonen skaper misnøye blant ansatte på Gløshaugen og gamle HiST image

Fusjonen skaper misnøye blant ansatte på Gløshaugen og gamle HiST

En undersøkelse utført av Tekna avdekker stor misnøye tilknyttet fusjonen. Sammenlignet med en lignende undersøkelse utført i 2015, har misnøyen økt

I undersøkelsen kommer det fram at bare 18 prosent av professorene ved gamle NTNU er delvis eller helt enig i at fusjonen har hatt en positiv effekt, melder Adressa. Blant de ansatte hos gamle Hist er det en større andel enn gamle NTNU som melder at de er helt uenige, men også en større andel som svarer at de er positive til fusjonen, melder Universitetsavisa.

[ image ]
Foto: Thor Nielsen / NTNU
Prorektor, Bjarne Foss, ved NTNU svarer på hvilke følger undersøkelsen får.

Prorektor for forskning, Bjarne Foss, ved NTNU, forteller at undersøkelsen ikke vil ha innvirkning på videre arbeid med fusjonen.

– Det vil ikke ha noen innvirkning annet enn at vi tar signalene til oss, og vi vil sikre oss at vi får kommunisert godt ut til de vitenskapelige ansatte.

På spørsmål om det vil gjøres noe for å finne ut hva misnøyen skyldes, og eventuelt gjøre noe med det, er svaret at kommunikasjon er noe det jobbes kontinuerlig med.

– Vi kommuniserer gjennom flere ulike fora og vi jobber kontinuerlig med å utvikle kommunikasjonen ut til organisasjonen. Dette er både for å formidle informasjon og for å ha en dialog. Dette vil da kunne oppklare eventuelle misforståelser og vi kan se på mulige justeringer, sier Foss.

Nestleder i Tekna NTNU, Øystein Moen skriver i en e-post til Under Dusken at det tidligere var forventet at koordinering av fag og studier ville bli vanskelig. I denne undersøkelsen svarer enda flere at koordineringen på dette området er utfordrende.

Undersøkelsen som Tekna utførte viser også at Høyskolen i Ålesund har flere ansatte som er misfornøyde enn andelen som er positive, mens Høyskolen i Gjøvik skiller seg ut med en langt høyere andel som stiller seg positive til fusjonen, melder universitetsavisa.