Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Klager på strenge regler for stands på Dragvoll image

Klager på strenge regler for stands på Dragvoll

På Dragvoll får organisasjoner ikke relatert til NTNU ikke lov til å stå på stand før 1. september. Studentorganisasjoner føler seg urettferdig behandlet og stiller spørsmål til uklare regler.

Disse organisasjonene kan stå på stand i august

Institutt og fakultet ved NTNU

Linjeforeninger og fagutvalg

Studentersamfundet

Uka

Isfit

NTNUI

Det offisielle studentdemokratiet ved NTNU

Idealistisk nettverk, med forkortelse Idenett, er et løst samarbeid mellom forskjellige organisasjoner og studentorganisasjoner, som for eksempel Amnesty NTNU og Effektiv Altruisme. Flere av organisasjonene har opplevd å få avslag på å ha stand på Dragvoll. Noen har ikke fått svar på søknadene i det hele tatt.

– Å stå på stand handler mye om opptak i starten av semesteret, vi ønsker å gi info ut så tidlig som mulig slik at studenter har tid til å lese om oss og eventuelt søke. Det blir vanskelig når vi ikke får informere om organisasjonene våre på campus før 1. september, forteller Håkon Harnes fra Effektiv altruisme, som uttaler seg på vegne av Idenett.

Ulikt regelverk

Regelverket for NTNUs vrimleområder tilsier at kun organisasjoner eller foreninger som omfatter studenter eller ansatte ved NTNU, eller humanitære organisasjoner med kontakter i universitetsmiljøet, normalt får tillatelse til å sette opp stands.

Dette er derimot ikke tilfelle for Dragvoll. For å ha stand på Dragvoll må organisasjonen ha tilknytning til NTNU, samt at kun «rene» NTNU-organisasjoner er tillatt i august. Reglene sier også at andre organisasjoner under NTNUs reglement tillates etter 1. september.

Dette skaper problemer for utelatte studentorganisasjoner som har opptak i starten av semesteret.

– En kasteball i systemet

Til tross for reglementet er det vanskelig å forstå hvem som kvalifiserer og ikke. For å ha stand før 1. september må man være en intern studentorganisasjon ved NTNU, men flere blir fortsatt utelatt.

– Vi vet at flere av studentorganisasjonene innad i Idénett står på listen over interne organisasjoner, men får likevel ikke lov til å ha stand på Dragvoll. Vi vet at Amnesty NTNU får lov, men selv de vet ikke hvorfor, forklarer Harnes.

Harnes spesifiserer at Idenett ikke er ute etter å «ta» NTNU, men at det har vært svært vanskelig å komme i kontakt med riktig organ og få svar på situasjonen.

– Vi har vært som en kasteball i systemet, bare sendt videre uten at noen tilsynelatende har peiling. Vi har til og med blitt videresendt til Gjøvik.

Harnes sier de ikke kjøper argumentene til NTNU, som blant annet påstår at de lokale tilpasningene på Dragvoll er av hensyn til kommunikasjonsflyten, og at studentene ikke skal bli overveldet av informasjon.

– Tåler ikke studentene på Dragvoll like mye som Gløsingene? Hva gjør Dragvoll-studentene så sarte at de ikke tåler den informasjonsflyten som Gløshaugen-studentene tilsynelatende ikke har noe problem med?

Harnes mener Dragvoll får en spesialbehandling som kan virke krenkende.

– De humanistiske fagene ligger på Dragvoll og man skulle tro våre organisasjoner stort sett appellerer mer til den demografien. Vi opplever det også som at Dragvoll-studentene da i praksis mister et tilbud som andre studenter har.

Harnes mener søknadene for å stå på stand på Dragvoll burde behandles på likt grunnlag som for eksempel på Gløshaugen.

– Dragvoll-lufta er for alle, avslutter han.

Under Dusken har prøvd å komme i kontakt med sentrale parter ved NTNU, men har til nå ikke fått et klart svar på uttalene.