Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Samfundet må bli en mer utfordrende politisk arena image

– Samfundet må bli en mer utfordrende politisk arena

Med ambisjoner om å engasjere alle, skape nye debatter og utforske mangfoldet blant studentmassen i Trondheim, er det nye Samfundetstyret en variert, men sammensveiset gjeng.

Tor Inge Urke, økonomiansvarlig

 • Studie: Samfunnsøkonomi, første året
 • Alder: 28
 • Tidligere verv: ARK og videokomiteen siden 2011
 • Hjemsted: Ålesund
[ image ]
Tor Inge Urke. Foto: Torbjørn Buvarp

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

– Jeg skal fokusere mest på økonomien, men engasjerer meg for enkeltsaker som dukker opp underveis, og har ikke noen store kampsaker.

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

– Jeg er veldig opptatt av Studentersamfundet, og har brukt mange år der. Jeg ønsker å bidra til å gjøre samfundsmøtene bedre og prøve å bidra med den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom årene. Det er viktig at Samfundetstyret fungerer bra, slik at studentmassen får et best mulig Studentersamfund.

Hva vil du få ut av vervet ditt i styret?

– Jeg vil få mer innsikt og påvirkningskraft til å belyse studentmassen i Trondheim. I tillegg er det jo en bonus med nye venner.

Hvilke forventninger har du til året?

– Jeg tror det blir et spennende år med mye å gjøre, mye arbeid, og sikkert en god del utfordringer som vil være vanskelige å komme seg gjennom. Lærerikt blir det i hvert fall.

Hvilke utfordringer har Studentersamfundet?

– Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på Samfundet. Noen av utfordringene er å nå ut til enda flere og engasjere flere. Det er nok en utfordring som alltid har, og alltid vil, være der.

Hvordan vil akkurat du (og det nye styret) ta tak i disse problemene?

– Jeg tror det er vanskelig å nå ut til flere. På grunn av min lange fartstid her så har jeg andre perspektiver på dette enn andre kanskje har, og jeg ser kanskje ting med et litt annet syn enn andre.

Sigrid Bergseng Lakså, nestleder

 • Studie: Kjemi, bachelor
 • Alder: 23
 • Tidligere verv: Gjengsekretariatet
 • Hjemsted: Sortland
[ image ]
Sigrid Bergseng Lakså. Foto: Privat.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

– Jeg vil gjerne at vi skal bli et hus for alle våre medlemmer, og ikke bare de frivillige. Utover det har jeg ikke noen kampsaker som sådan.

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

– Jeg føler at jeg har mye å bidra med. I tillegg har jeg stor interesse av å lære Samfundet å kjenne fra innsiden.

Hva vil du få ut av vervet ditt i styret?

– Jeg tror det blir en spennende læringsprosess å kunne jobbe i en organisasjon og se utover organisasjonens egne rammer. Det å kunne løfte blikket og se utover er interessant.

Hvilke forventninger har du til året?

– Først og fremst så tror jeg det blir veldig interessant, men også svært lærerikt og morsomt. Jeg hadde ikke blitt med i styret dersom jeg ikke også trodde det kom til å bli artig.

Hvilke utfordringer har Studentersamfundet?

– Jeg tror noe av det største problemet er å nå ut til alle medlemmer, både med arrangement og det politiske budskapet Samfundet prøver å stå for. Dette er vi i styret fult klar over, og håper vi kan gjøre noe med det.

Hvordan vil akkurat du (og det nye styret) ta tak i disse problemene?

– Først og fremst tror jeg det er viktig at vi alle er bevisst på problemet, for så å jobbe systematisk for å endre dette.

Håkon Eide, huskoordinator

 • Studie: Lektor i samfunnsfag, fjerde året
 • Alder: 23
 • Tidligere verv: Videokomiteen og ARK, aktivt medlem siden 2014
 • Hjemsted: Kristiansand
[ image ]
Håkon Eide. Foto: foto.samfundet.no
Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

– Jeg ønsker å skape et bredt politisk engasjement, både for Samfundets medlemmer, men også studenter generelt.

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

– Fordi jeg ønsker å bidra til huset og spesielt øke den politiske virksomheten på her.

Hva vil du få ut av vervet ditt i styret?

– Jeg håper jeg får god kjennskap til de ulike aktørene på Studentersamfundet. I tillegg er det en gylden mulighet til å bli kjent med mange forskjellige engasjerte studenter.

Hvilke forventninger har du til året?

– Jeg tror det blir veldig gøy, og at vi kan få til et år med mye bra engasjement.

Hvilke utfordringer har Studentersamfundet?

– En av de store utfordringene, slik jeg ser det, er å nå ut til en bred studentmasse og til alle campus i Trondheim, ikke bare til Gløshaugen og Dragvoll.

Hvordan vil akkurat du (og det nye styret) ta tak i disse problemene?

– Ved å være en synlig del av byen.

Hanna Arnesen, internarrangementsansvarlig

 • Studie: Statsvitenskap, bachelor
 • Alder: 22
 • Tidligere verv: ISFiT og UKA
 • Hjemsted: Ski
[ image ]
Hanna Arnesen. Foto: privat.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

– Nei, jeg har egentlig ikke noen sterke kampsaker.

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

– Jeg er veldig glad i Studentersamfundet, og mener at huset kan ta mer plass blant studentene enn hva det gjør i dag. Videre syns jeg det kan bli en mer utfordrende politisk arena hvor vi kan utfordre våre egne politisk meninger, og ikke bare høre folk snakke om ting vi nødvendigvis er enige med. Jeg tror også det er viktig at vi får presentert en større del av verden og ikke bare det vi kjenner til her i vår lille Trondheimsboble.

Hva vil du få ut av vervet ditt i styret?

– Jeg ønsker å lære mer om studentmassen her i Trondheim og hva vi er interessert i. Samtidig ønsker jeg å bli flinkere til å se studentene mer som individer, med egne interesser, og ikke bare som en studentmasse. Videre ønsker jeg å utfordre meg selv politisk. For eksempel med de forskjellige Listhaugs-sakene. Der syns jeg det er vanskelig å holde seg objektiv og se de store temaene, uten å bare bli provosert av retorikk og uttalelser.

Hvilke forventninger har du til året?

– Jeg tror det kommer til å bli hektisk. Men jeg satser på å få gjort mye i løpet av min tid i dette vervet. Det krever nok mye arbeid, men jeg tror det kommer til å bli utrolig gøy. Vi i styret har rukket å være mye sammen, og jeg syns det virker som en utrolig bra gjeng som kan gjøre en veldig god jobb.

Hvilke utfordringer har Studentersamfundet?

– Jeg tror de fleste studenter har samme utgangspunkt og lik forståelse av verden, og det kan være vanskelig politisk å finne uenighet. Det å kunne finne de meningene som skiller oss og får i gang interessante debatter er en utfordring, men en viktig sak å ta.

Hvordan vil akkurat du (og det nye styret) ta tak i disse problemene?

– Jeg studerer jo statsvitenskap og har interesse for politikk fra før. Det kan være til god hjelp. I tillegg liker jeg å være på Samfundet og kommer til å legge inn jobb for at det skal bli enda bedre. Jeg er forberedt på å være engasjert og interessert.

Karoline Bernklev, kommunikasjonsansvarlig

 • Studie: Informatikk, første året
 • Alder: 22
 • Tidligere verv: Journalist i Under Dusken
 • Hjemsted: Sandefjord
[ image ]
Karoline Bernklev. Foto: privat.
Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

– Ja, jeg har egentlig ganske mange. Det jeg er mest opptatt av for tiden er etikk i de tekniske fagene, og jeg syntes blant annet at Samfundsmøte om våpensalg var veldig spennende. Slike tema kunne vi hatt mer av. I tillegg engasjerer jeg meg for miljø.

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

– Jeg ser på det som en fin mulighet til å påvirke studentene i Trondheim. Det er mange som følger med på hva som skjer på Samfundet, og det er dermed en god kanal for å nå ut til studentene. I tillegg vil jeg være med å sette dagsorden.

Hva vil du få ut av vervet ditt i styret?

– Jeg vil bidra til at vi når ut til enda flere campus. Vi når ut til de store campusene nå, men jeg vil at vi skal nå ut til de mindre campusene også. Jeg vil i tillegg bidra til at vi får enda flere interessante og gode Samfundsmøter.

Hvilke forventninger har du til året?

– Jeg tror det blir morsomt og travelt. Jeg ønsker å lære mye nytt, møte nye mennesker og utfordre mitt eget syn på ulike saker.

Hvilke utfordringer har Studentersamfundet?

– En av de største utfordringene tror jeg er at vi ikke når ut til alle campusene. Vi må jobbe for å gjøre oss relevante utenfor Dragvoll og Gløshaugen. Det er også viktig at vi henger med i tiden og ikke bare gjentar gamle tradisjoner. Vi må tørre å gjøre nye ting.

Hvordan vil akkurat du (og det nye styret) ta tak i disse problemene?

– Vi er en veldig engasjert gjeng som har mye forskjellig kompetanse og bakgrunn. Dette mangfoldet er vårt sterkeste kort, og alle bidrar med ulike og spennende perspektiver.

Les også: Storsalen har valgt ny leder

Mira Mack Omdahl, tema- og PR-koordinator

 • Studie: Litteraturvitenskap
 • Alder: 21
 • Tidligere verv: Markedsføringsgjengen siden 2017
 • Hjemsted: Oslo
[ image ]
Mira Mack Omdahl. Foto: privat.
Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

– Jeg er veldig opptatt av miljø og likestilling. Videre syns jeg det er viktig at Studentersamfundet når ut til enda flere studenter, særlig med tanke på internasjonale studenter, men også at vi når ut til alle campus i Trondheim. I tillegg mener jeg det er viktig at alle medlemmene våre kan utnytte det vi har av politiske arrangement, og ikke bare det kulturelle. Alle skal kunne være med på politiske arrangement, uavhengig av hvor man står skal man føle seg respektert.

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

– Jeg har en veldig stor kjærlighet for Studentersamfundet, og jeg ønsker å bidra til at alle studenter i Trondheim skal kunne føle den samme tilhørigheten.

Hva vil du få ut av vervet ditt i styret?

– Jeg tror jeg kommer til å vokse svært mye på dette vervet. Videre ønsker jeg å lære mer om hvordan Samfundet fungerer fra innsiden, i tillegg til å lære mye om meg selv og studentmiljøet i Trondheim. Jeg tror jeg kan vokse svært mye dette året, og gjøre en jobb jeg forhåpentligvis kan være stolt av i ettertid.

Hvilke forventninger har du til året?

– Jeg tror det bli svært lærerikt og spennende, men også svært utfordrende.

Hvilke utfordringer har Studentersamfundet?

– Ja, som jeg snakka så vidt om i sted, så tror jeg det er en del av studentene i Trondheim som ikke helt har tilhørighet til Studentersamfundet, blant annet de mindre campusene og de internasjonale studentene. Her tror jeg Samfundet kan gjøre med mer for å inkludere alle.

Hvordan vil akkurat du (og det nye styret) ta tak i disse problemene?

– Jeg tror vi er et styre som bryr oss veldig mye om studentene. Vi er alle svært glade i både Studentersamfundet og byen vi bor i. Vi kommer alle til å gjøre det vi selv kan for å gjøre en best mulig jobb.

Under Dusken har dessverre ikke fått kontakt med Magnus Fure Runnerstrøm (temaansvarlig) da han befinner seg i Kina.