Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Fra kunnskap til handling? image

Fra kunnskap til handling?

I dag vet vi med sikkerhet av klimaendringene er menneskeskapte, likevel går kampen mot disse endringene alt for sakte.

Vi kjenner allerede klimaendringene på kroppen - være seg at du oftere må ta på deg regnjakka her i Norge, eller flere tilfeller av sviktende avlinger som følge av ekstremtørke i fattigere land. Vi kan i dag med sikkerhet slå fast at disse endringene er menneskeskapte.

Likevel skjer det for lite i kampen mot klimaendringene. På tross av mange fine ord og aktiv klimapolitikk gjennom 30 år, så har det totale utslippet av klimagasser økt med tre prosent siden 1990, og CO2-utslippene har økt med hele 26 prosent siden 1990.

Det økte utslippet har ført til klimaendringer som folk verden over allerede føler på kroppen. Likevel er folk i dag mindre bekymret for klimaendringene i enn i 1989 - året da klimaendringene virkelig kom på agendaen i Norge og resten av verden. I en europeisk undersøkelse fra 2011 var det bare i Estland at folk bekymrer seg mindre for klimaendringer enn oss nordmenn.

Vi alle har alle et ansvar for å kreve forandring, og alltid sørge for at den kunnskapen vi tilegner seg fører til handling for klimaets og verdens beste. For lenge har vi snakket og lært om klimaendringene, uten at utslippene har blitt redusert. Det må vi greie å endre om vi skal unngå at Parisavtalens mål ryker.

Som student kan du bidra til at universiteter, høyskoler og andre læresteder utdanner folk for framtida. På NTNU og andre læresteder har det med rette blitt stilt spørsmål ved Statoils sponsing av forskning - forskning som har bidratt til økt oljeutvinning. Det har også blitt tatt tak i hvordan NTNU og andre universiteter både her i Norge og utenlands investerer lærestedenes sparepenger i olje- og kullselskaper.

Dette er viktige kamper som studenter må fortsette å kjempe. Like viktig tror jeg det er at du husker på den kunnskapen du får som student, og bruker den i søken etter forandring og klimakutt når du kommer ut i arbeidslivet. Når du en dag går fra å være student til å bli arbeidstaker er det viktig å ta med seg den enorme kunnskapen du sitter på til å utfordre systemet. Å stille spørsmål ved de rutinene som er og sjefen som sier at «sånn gjør vi det, fordi sånn har vi alltid gjort det». Vi kan nemlig ikke fortsette som før om vi skal stoppe klimaendringene.