Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Som student er du ikke sikker på studiestedet image

Som student er du ikke sikker på studiestedet

Hvis du som student skulle falle og slå deg slik at du må sykmelde deg, kan du stå rettighetsløs igjen.

Se for deg at du er på vei inn i forelesning, og du sklir på trappa og slår hodet. Du blir lagt inn på sykehus og må stå over eksamen og går glipp av inntektsgivende arbeid. Hadde dette skjedd med en ansatt ville du vært forsikret gjennom arbeidsmiljøloven. Hadde dette skjedd mens du gikk på videregående hadde du vært forsikret. Det er du ikke som student.

Vi i NSO mener det er på tide at også studenter skal være dekket av yrkesskadeforsikringen når de er på campus, på lik linje med de ansatte ved utdanningsinstitusjonene, og på samme måte som elever ved videregående skoler.

Vi mener at alle studenter må ha et sikkerhetsnett dersom uhellet skulle være ute. Hvis ikke kan man risikere å havne bakpå både med studiene og økonomisk.

I dag er regelverket uoversiktlig og vanskelig å forholde seg til med mange gråsoner. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser for den enkelte student. Siden man ikke er forsikret som student kan man skade seg alvorlig uten at noen andre enn deg selv kan stå til ansvar. For eksempel er du forsikret dersom taket skulle falle i hodet på deg under forelesning (heldigvis), men du er ikke forsikret dersom dette taket faller i hodet på deg på vei til forelesning.

Som student er du derfor avhengig av å tegne egen forsikring dersom man vil sørge for at man ikke står på økonomisk bar bakke hvis uhellet er ute. Dette er en stor økonomisk belastning i en ellers svært trang studentøkonomi.

At studenter også blir omfattet av yrkesskadeforsikringen er et svært viktig steg for å forbedre studenters læringsmiljø. Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil gjennomgå Universitets- og høgskoleloven, og vi regner med at Iselin Nybø har begynt å tenke på dette. Vi håper statsråden er enig med oss i at studenter skal ha en tryggere studiehverdag.