Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Hvem har ansvaret for norske våpen i Jemen? image

Hvem har ansvaret for norske våpen i Jemen?

Hvis vi eksporterer militært materiell til land vi vet begår krigsforbrytelser i Jemen, er vi da medskyldige?

I over 1000 dager har en brutal krig herjet i Midtøstens fattigste land. FN beskriver situasjonen som verdens verste humanitære katastrofe. En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har bombet skoler og sykehus. Koalisjonens blokade har hindret innførsel av mat, medisiner og nødhjelp. Nå trenger over 75 prosent av befolkningen, 22,2 millioner mennesker, humanitær hjelp. Hvert tiende minutt dør et barn av underernæring eller sykdommer som kunne vært behandlet.

Norge eksporterte i 2017 militært materiell til Saudi Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Jordan. Flere av landene ble senest i oktober 2017 omtalt som framvoksende markeder for norsk forsvarsindustri av den sittende Regjeringen. Verken Utenriksministeren eller Utenriksdepartementet har gitt oss noen garanti for at dette materialet ikke er brukt i Jemen. 1. mars stemte Stortinget både nei til å stanse eksporten og mot en redegjørelse av hva Norge har gjort for å sikre at norsk forsvarsmateriell eksportert til landene siden intervensjonen i Jemen ikke har bidratt til brudd på humanitærretten.

I en undersøkelse utført av Norstat på bestilling fra Changemaker og Redd Barna var det kun tolv prosent som svarte at de ønsket at Norge skulle fortsette å selge militært materiell til landene som kriger i Jemen. 63 prosent svarte at de ønsket at Norge skulle stanse denne eksporten. Changemaker mener Saudi Arabia og De forente arabiske emirater ikke burde fått norske våpen og ammunisjon, selv uavhengig av framferden i Jemen. Dette er autoritære regimer, som i 2017 ble klassifisert som «not free» av Freedom House i frihetsrangeringen som tar hensyn til befolkningens politiske og sivile rettigheter. Ved å selge militært materiell legitimerer vi myndighetenes maktbruk både i Jemen og over egen befolkning.

Ikke overraskende rekrutterer norsk forsvars-industri nyutdannede fra NTNU. Dette gir både universitetet og forskningsmiljøene et ekstra ansvar. For hvem har egentlig ansvaret dersom teknologi utviklet av NTNUs smarte hjerner ender i Jemen? Selv om det først og fremst er politiske tiltak som må til for å sikre en ansvarlig eksportkontroll, har universitetet og forskningsmiljøene et ekstra ansvar for å kreve at de nødvendige politiske tiltak iverksettes.

For det er opp til deg, meg og oss å skape det samfunnet vi ønsker å være en del av. Jeg er sikker, jeg ønsker ikke at min velferd skal bygge på salg av militært materiell til land som undertrykker egen befolkning og bomber sykehus i Jemen.