Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Bilfritt sentrum er ingen utopi image

Bilfritt sentrum er ingen utopi

Miljøgate-prøveprosjektet i Midtbyen er et lite steg i riktig retning.

Fra juli til desember skal Olav Trygg­vasons gate prøvestenges for privatbiler, og et kjørefelt inn til byen over Bakke Bru blir sykkelfelt. Det har også vært foreslått at Prinsens gate skal bli miljøgate, men for­slaget ble nedstemt.

I løpet av høsten har det vært publisert en rekke kritiske innlegg og kommentarer mot prøveprosjektet i aviser og sosiale medier. Det er blant annet spådd at det vil bli en bymur av biler og økt trafikk i gatene rundt, som i Fjordgata. Noen mener at folk vil velge å kjøre bil til kjøpe­sentrene utenfor sentrum, og at det dermed ikke vil redusere utslipp. Næringslivet frykter nedsatt handel, og privatpersoner uttrykker at det blir vanskelig å få hverdagen til å gå opp.

Tendensen i samfunnet er at nye veier tas imot med jubel, mens det blir protester og dommedagsprofetier så fort en vei stenges. I de negative holdningene til et bilfritt sentrum, ligger det en iboende frykt for endring. Kanskje er det lett å si for en student som ikke er avhengig av bil, men det å redusere bilbruk i Midtbyen er ensbetydende positivt på sikt. De siste trafikktallene i midtbyundersøkelsen fra 2016 til 2017, viser at til tross for miljøtiltak som økte bompenger, så har tallet på bilkjørende økt, mens færre går, sykler og tar buss. Det er et tegn på at biltrafikken vil fortsette å øke så lenge det er tilrettelagt for bil. Noe er galt når bussen må stå i kø gjennom sentrum, og friske personer bruker bil over korte strekninger.

Med bilfrie gater i sentrum vil det bli mindre bussforsinkelser, sykkelfelt, bredere fortau og uteservering i gatene. I byer som København har de klart å skape et attraktivt bymiljø med mindre biltrafikk, og det er bare en av mange byer hvor det er bevist at bilfrie gater også er et pluss for omsetningen til de næringsdrivende. Konsekvensene av stengingen må vurderes grundig, men skal vi finne gode løsninger for miljø og byutvikling må alle være åpne for endringer. I framtidens byer er bilen overflødig.