Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Vil integrere flyktninger i kollektiv image

Vil integrere flyktninger i kollektiv

Studentorganisasjonen Bosammen tar sikte på å forbedre integreringen av unge flyktninger ved å flytte dem inn i flerkulturelle kollektiv.

Bosammen er en nyoppstartet studentorganisasjon som har en visjon om å bedre integreringen av flyktninger. Gjennom å samle studenter med ulike bakgrunner i samme kollektiv kan studentene bli bedre på språk, og få en felles plattform med studenter fra ulike kulturer.

Organisasjonen samarbeider med Trondheim kommune om å skape flerkulturelle kollektiv. Disse kollektivene skal bestå av en blanding av nordmenn, og ungdommer mellom 18 og 23 år med flyktningbakgrunn.

For å kunne flytte inn i et kollektiv må man ha fått oppholdstillatelse i Norge, vært gjennom kommunens introduksjonsprogram for innvandrere og være student, eller i arbeid. Leieavtalen vil gå som normalt, og flyktningen vil i all hovedsak bli fulgt opp av kommunen.

Vil ha integrering som en naturlig del av hverdagen

Ulrikke Bing jobber i Bosammen. Hun forteller at det er et integreringstiltak startet av fire tidligere ISFiT-frivillige hvor målet er å samle studenter og unge bosatte flyktninger under samme tak. De ønsker å gjøre det lettere for unge flyktninger å finne egnede kollektiv der integrering kan skje naturlig i hverdagen.

– I 2015 opplevde Europa den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Som følge av dette bosatte Norge mer enn 1000 enslige mindreårige asylsøkere med en snittalder på 16 år både i 2015 og 2016. Mange av de unge bosatte flyktningene som har kommet til Norge de siste årene skal nå inn i privatmarkedet og her ønsker Bosammen å bidra, poengterer Bing.

Hun forklarer at det hele startet med at en av grunnleggerne så en film om et integreringsprosjekt fra Nederland der det var satt opp en dedikert studentbolig der halvparten av hyblene var satt av til studenter, og halvparten til unge flyktninger.

– Som Norges beste studieby vet vi at det ikke er mangel på engasjement hos studenter i Trondheim, derfor så vi ingen grunn til at Trondheim ikke kan ha det samme tilbudet.

Har enda ikke fått noen «matcher»

Bing forklarer at det i 2018 er mange unge bosatte flyktninger som er ferdig med kommunens oppfølgingsprogram, og som skal ut på egenhånd. Da de lanserte nettsiden sent i høst var det flere kollektiv som meldte interesse, men de fikk dessverre ikke til noen match.

[ image ]
Foto: Privat
Internasjonalt ansvarlig Felipe Fawcett ved Studenttinget er positiv til forslaget.

– Nå som vi nærmer oss sommeren igjen så vet vi at mange skal flytte ut, og nye kollektiv skal dannes etter sommeren. Det er alltid mulig å melde interesse på våre nettsider så vi håper på å få til flere matcher denne sesongen av inn- og utflyttinger! Dette er en god mulighet til å få seg nye venner og lære mye om andre kulturer.

Internasjonalt ansvarlig Felipe Fawcett ved Studenttinget mener dette er et utrolig flott tilbud både for norske studenter, og studenter med flyktningbakgrunn. Han sier at dette er et tilbud som Studenttinget er positive, da det er et viktig integreringstiltak.

– Bergen kommune og samskipnaden Sammen har et lignende tilbud som i høyeste grad har hatt positive effekter. Det er viktig for oss at det tilrettelegges for at studenter med flyktningbakgrunn får muligheten til å fortsette sin akademiske karriere, poengterer Fawcett.