Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Politikernes skitne, trampende støvler image

Politikernes skitne, trampende støvler

Hva er det egentlig regjeringen ønsker å oppnå med forbudet mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning?

I forrige uke forsvarte Iselin Nybø regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg undervisningssituasjoner, også i høyere utdanning. Nybø trekker frem at flertallet av høringsinstansene støtter regjeringens syn om at det er «viktig at vi kan se ansiktene til hverandre i situasjoner som handler om læring», men utelater elegant å nevne at sektoren - fra studentene til institusjonene – kritiserer forbudet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) var tidlig ute med å ta til orde mot forslaget, og vi sitter fremdeles med det samme spørsmålet: Hva ønsker regjeringen å oppnå? Dagens ordning, som sektoren har tatt til orde for å bevare, gir anledning til å legge ned lokale forbud så fremt det er faglig begrunnet. Det finnes ingen eksempler på at denne ordningen ikke fungerer optimalt, noe Kunnskapsdepartementet selv trakk frem i sitt eget høringsnotat. De grundige vurderingene regjeringen ifølge Nybø har gjort i saken, bærer preg av fremforhandlet symbolpolitikk mer enn noe annet.

Om regjeringens utgangspunkt er at «Norge skal være et åpent samfunn», er det riv ruskende galt å frata en marginal gruppe kvinner med en bestemt religiøs tilhørighet fra å delta i undervisningssituasjonen. I høringen ble det vist til andre europeiske land som har innført forbud, og resultatene har ikke vært at færre bruker ansiktsdekkende plagg, men at færre oppsøker de stedene der slike forbud er gjeldende. Konsekvensen er at kvinnene som bærer ansiktsdekkende plagg holder seg unna en viktig arena hvor resten av samfunnet sammen utvikler sine verdier. Venstre får ikke skryt for å «ramme inn forslaget» til å kun gjelde undervisningssituasjoner, for i realiteten er det helt identisk. I det opprinnelige forslaget ville studenter måtte snu ved campus, nå må de snu i døren.

At åpen kommunikasjon er en forutsetning for god læring kan vi langt på vei være enig i, men som Nybø selv vet finnes det ingenting som tilsier at ansiktsdekkende plagg har vært et generelt hinder for godt læringsutbytte, eller læringsmiljøet for den del.

Et flertall på Stortinget har enn så lenge vist støtte til at forslaget også skal gjelde for høyere utdanning. At politikerne tramper over en samlet sektor med skitne støvler viser at politikerne i dette tilfellet rir egne kjepphester fremfor å ta faglig vurderte beslutninger.

Institusjonenes autonomi og tillit mellom de folkevalgte og sektoren har alltid stått støtt. Denne tilliten brytes nå ned når politikerne går inn for å trosse sektoren. Det burde de vokte seg for.

Les minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybøs innlegg her.

Les vår journalist, Benedikt Javorovics innlegg her.