Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Viktig å bidra med erfaringer som student image

– Viktig å bidra med erfaringer som student

30. april settes årets studentvalg i gang, hvor blant annet nye representanter til studenter i NTNU-styret skal velges. De to sittende representantene mener alle studenter kan søke.

Anja Beate Andersen og Christoffer Vikebø Nesse ble valgt inn i NTNU-styret i fjor høst. De to avslutter vervene sine 31. juli i år, og de nye representantene starter i sine verv 1. august. Universitetets studenter er alltid representert av to tillitsvalgte, en kvinne og en mann, i et styre på totalt elleve personer. Andersen og Nesse vil gjerne dele sine erfaringer for å gi et innblikk i hva et slikt verv innebærer.

Nesse kan fortelle at han stilte som representant fordi han er opptatt av de «store linjene» og at de fattes nettopp av styret. Han har også tidligere erfaring fra politikken.

– Etter nesten fire år ved NTNU og ulike frivillige verv fant jeg meg selv i en situasjon der jeg hadde fått mye erfaring, interesse og glede av å jobbe med studentpolitikk. Jeg hadde mer å gi, og mente selv at det var i styret jeg kunne gjøre en god jobb, forteller Nesse.

Andersen uttaler at hun, i likhet med Nesse, hadde mer på lager og derfor stilte til valg i fjor.

– Jeg var instituttillitsvalgt og snart ferdig med masteren, men jeg følte at jeg hadde mer å gi til studentene ved NTNU. Det eneste naturlige valget for meg var å stille som kandidat til universitetsstyret, sier Andersen.

Oppfordrer studenter til å søke

Både Nesse og Andersen anbefaler studenter til å stille som kandidater til styret. Nesse forteller at det er en unik mulighet til å påvirke framtidens NTNU, i tillegg til at han har opplevd å være med i styret som utelukkende positivt.

– Personlig så er det utrolig givende. Man jobber med svært viktige oppgaver, blir kjent med mange flotte mennesker og får unik erfaring og kunnskap, forklarer Nesse.

Andersen er enig i at vervet er givende.

[ image ]
Foto: Thor Nielsen / NTNU
Studentrepresentant Anja Beate Andersen.

– Vervet gir deg mye innsikt i NTNUs virksomhetsstyring, du blir kjent med alle studentene i tillitsvalgtsystemet, og hvis du vil kan du engasjere deg på et nasjonalt nivå, opplyser Andersen.

For selv om vervet som styrerepresentant er utfordrende, så er det en erfaring man ikke kan få noe annet sted, ifølge Nesse. Andersen slet på sin side med å forstå alle sakspapirene i begynnelsen, og for henne var jobben som gjøres i styret en helt annen måte å jobbe på i forhold til hva hun hadde gjort tidligere.

– Jeg stilte mange spørsmål til de jeg jobber sammen med, deltok aktivt i møter og etter hvert fikk jeg bedre forståelse for hvordan arbeidet i styret fungerte. Det har vært et utrolig lærerikt år med en bratt læringskurve, sier Andersen.

Studentenes bidrag til høyeste hold

Nesse føler at han har bidratt til å gjøre NTNU litt bedre.

– Det mest positive med vervet er nok at jeg har innsett at det er enormt mange dyktige mennesker ved NTNU som jobber hver eneste dag for at vi skal bli bedre på alt vi driver med – gode ideer tas faktisk imot med åpne armer, selv om prosessene noen ganger gjerne kunne gått litt raskere, forklarer han.

Men med store verv kommer også mye ansvar og utfordringer.

– Man representerer ikke bare studentene i Trondheim. Man er et styremedlem på lik linje med de andre i styret, og representerer alle ansatte og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det krever at man innser at man ikke bare er NTNU Trondheim, men at man representerer ett NTNU, forteller Andersen.

Nesse mener at et godt samarbeid handler om å spille hverandre gode.

– Det viktigste en bidrar med er erfaringene man har som student, og at man ser saker fra et annet perspektiv enn øvrige styremedlemmer, mener han.

Dette er også Andersen enig i.

– Studenter har andre perspektiver i saker som det er viktig å få med når man skal ta beslutninger. I tillegg er studenter en av universitets interessenter, noe jeg mener er et argument for at studenter skal kunne ta del i beslutninger som angår dem selv, sier hun.

Andersen presiserer at Gunnar Bovim ikke er med i styret, men derimot fungerer som styrets formelle sekretær og daglig leder ved universitetet.

Erfaring fra studentpolitikk kreves ikke

Nesse mener at mange erfaringer er gode å ha, men at de ikke nødvendigvis trenger å være fra politikk.

[ image ]
Foto: Thor Nielsen / NTNU
Studentrepresentant Christoffer Vikebø Nesse.

– Erfaring med å være med å styre en organisasjon med nesten 50 000 mennesker og et budsjett på over 8 milliarder for å løse viktige samfunnsoppdrag er det ingen studenter som har fra før av. Det viktigste man kan ta med seg er et genuint ønske om å gjøre NTNU til en bedre institusjon, mener Nesse.

Andersen mener i likhet med Nesse at erfaring ikke er trengs, men at det kan være en fordel.

– Selv har jeg ikke noe relevant erfaring fra politikk. På NTNU tror jeg det kan være en fordel å ha erfaring fra studentdemokratiet, men det er på ingen måte et krav. Man lærer det man trenger gjennom vervet, forteller Andersen.

En erfaring som Andersen trekker fram er å være lærevillig.

– Det er en fordel at du lærer raskt og er åpen for innspill fra andre. I tillegg bør man være flink til å spørre om man lurer på noe og viser engasjement, mener Andersen.

Studentrepresentantene får ros

Nesse sier at det er viktig at hele organisasjonen er representert i styret.

– Studentene i styret har over mange år fått ros for å evne å også sette fokus på saker som er viktig for hele virksomheten, ikke bare studentsaker. Uten studenter hadde styret hatt dårligere forutsetninger for å gjøre en god jobb, mener Nesse.

Andersen forteller at det er vanskelig å jobbe målrettet med enkeltsaker og at man ikke kan tenke at man får gjennomslag med en gang, ettersom det er et fellesskap av studenter som skaper gjennomslaget. Nesse mener at viktige prosesser er satt i gang i løpet av hans tid som studentrepresentant.

– Hele styret var nytt i høst, men dynamikken har blitt god. Det er et fint styre å komme inn i, sier han.

På spørsmål om hva som kommer til å bli viktig for de nye representantene, svarer blant annet Andersen at campusprosjektet vil stå i fokus.

– Andre saker som de nye representantene kommer til jobbe med til høsten er digitalisering og NTNUs studieportefølje, forteller Andersen.

Både Andersen og Nesse oppfordrer altså andre til å stille som studentenes representanter i NTNU-styret.

– Gjør det! Du er aldri alene i studentdemokratiet, her spiller alle hverandre gode, oppfordrer Nesse.

Studentdemokratiets del i arbeidet om å gjøre studiehverdagen bedre trekkes frem av Andersen.

– Det er så utrolig mye engasjement, inkludering og ikke minst dyktige studenter, skryter Andersen.

Fristen for å stille sitt kandidatur til NTNU-styret er fredag 13. april klokka 23:59. Fristen for å stille sitt kandidatur som fakultetstillitsvalgt eller instituttillitsvalgt er 26. april klokka 23:59.