Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Tolv nye representanter valgt til Velferdstinget image

Tolv nye representanter valgt til Velferdstinget

Det ble avholdt to valg og to behandlinger av vedtakssaker under torsdagens møte i Studenttinget.

Torsdag ble det avholdt valg til Velferdstinget og Studenttingets kontrollkomité. Viktor Elias Okpe ble valgt til Studenttingets kontrollkomité som eneste kandidat, mens fjorten kandidater stilte til de tolv ledige plassene til Velferdstinget.

Les også: Studentorganisasjonen Bosammen tar sikte på å forbedre integreringen av unge flyktninger ved å flytte dem inn i flerkulturelle kollektiv.

Disse ble valg som fast representant til Velferdstinget 2018/2019:

▪ Anders Risan
▪ Nils Jørgen Sunvoll
▪ Ragnhild Karlsen Dalslåen
▪ Kristina Stendal Karlsen
▪ Lars Føleide
▪ Tale Bærland
▪ Tyler Stewart
▪ Stine Johannessen
▪ Ida Johnsen Ingebrigtsen
▪ Talal Mohammad
▪ Annichen Staib
▪ Magnus Sverkeli

Valg til Velferdstinget

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har ansvar for oppfølging av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim Juridiske Studenters Forening, Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Trondheim, Fagskolen Innlandet og BI Studentsamfunn Trondheim

Velferdstinget konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og jobber for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. Velferdstinget jobber også lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende velferdspolitikk.

Les også: 30. april settes årets studentvalg i gang, hvor blant annet nye representanter til studenter i NTNU-styret skal velges. De to sittende representantene mener alle studenter kan søke

Retningslinjer på større oppgaver og økt entreprenørskapsfokus

En av vedtakssakene som ble behandlet på torsdagens møte handler om retningslinjer for større studentoppgaver. Per i dag finnes det ikke noen overordnede retningslinjer ved NTNU som tar for seg ansvar- og rollefordelingen når man gjennomfører større studentarbeid eller oppgaver..

Studenttinget vedtok at det skal gjennomføres sentrale retningslinjer for større studentoppgaver som definerer plikter og rettigheter for studenter, veileder og institutt. Instituttleder og instituttillitsvalgte skal sammen avtale hvilken emner de sentrale retningslinjene skal gjelde for.

Det ble også vedtatt en innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform. Internasjonal ansvarlig ved Studenttinget, Felipe Fawcett, understreker hvorfor det er viktig med en slik plattform.

– NTNU har i sin nye strategi mål om at studenter som blir uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse. Samt at man skal øke antallet innovasjoner, nyetableringer og kommersialiseringer som kommer ut fra NTNU, både fra studenter og ansatte.

I plattformen står det blant annet at «Alle kandidatar som blir uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse og vere førebudde på omstilling og endring. NTNU må stimulere til forvitenskap og auke studentane si evne til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Ved å sørge for at det vert gitt ei grundig innføring i studentdriven innovasjon og entreprenørskap innanfor fagområda, skal kandidatar ved NTNU skal både ha medvirka til og utført innovasjonsarbeid gjennom studieløpet.»

Fawcett forklarer at det er viktig at studentene er på hugget og har en tydelig mening.

– Plattformen er studentenes sine retningslinjer til hvordan det bør gjøres. Det gir også arbeidsutvalget en plattform å basere arbeidet sitt på, samt at det legg til rette for mer detaljerte saker og vedtak framover.