Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article NTNU får langåpne bibliotek image

NTNU får langåpne bibliotek

I eksamenstiden i april/mai utvides endelig ordningen om langåpne bibliotek ved NTNU.

Langåpne bibliotek har eksistert ved NTNU Gjøvik i flere år, og NTNU Ålesund innførte den rett før jul. Nå følger hele NTNU i Trondheim etter og innfører en ordning om langåpne bibliotek i eksamenstiden i april/mai. Det var Universitetsavisa som først omtalte saken.

Ikke alle bibliotekene vil rekke å innføre ordningen før sommeren, de siste skal få det i løpet av høstsemesteret.

– Vi tenker at vi bidrar litt til et mer levende campus med dette, uttaler seksjonssjef Jorunn Alstad til Universitetsavisa. Hun er prosjektlederen for ordningen ved NTNU Trondheim.

Aller først kommer ordningen til Dragvoll og Marinbiblioteket. Adgang gis ved hjelp av studentkort eller ansattekort, og systemet kobles opp mot NTNUs vaktsystem.

Økonomibiblioteket først ute i Trondheim

Økonomibiblioteket ved NTNU Handelshøyskolen innførte ordningen allerede i januar. En del av grunnen til at de har vært ute først er at lokalene er nyere og dermed er det enklere å innføre slike systemer.

[ image ]
Foto: NTNU
Universitetsbibliotekar Liv Inger Lamøy ved NTNU.

– Det har gått kjempefint, både tilbakemeldingene fra studenter og ansatte har vært positive, sier universitetsbibliotekar Liv Inger Lamøy ved Økonomibiblioteket. Hun legger til at de ikke har hatt noen utfordringer knyttet til ordningen.

Økonomibiblioteket har åpent fra 7 om morgenen til 11 på kvelden, og det er trolig noe lignende som skal bli de nye, utvidede åpningstidene for andre bibliotek ved NTNU.

Utlånsteknologi var et hinder

Trondheim innfører ordningen litt senere enn Gjøvik og Ålesund mye på grunn av utlånsteknologien. Utlånsteknologien måtte oppdateres til RFID-teknologi før biblioteket kunne gjøres ubetjent. Fordi Trondheim har en større samling av bøker, tar dette lengre tid.

[ image ]
Foto: NTNU
Seksjonssjef og prosjektleder Jorunn Alstad ved NTNU for langåpent ordningen.

– Nå er RFID på plass, og den er enklere og tryggere å bruke, spesielt uten betjening, enn tidligere teknologi, uttaler Alstad.

Da det var bestemt at åpningstidene skulle utvides, måtte alle bøkene registreres med RFID.

Folkebiblioteket utvider sitt meråpent tilbud

Folkebiblioteket i Trondheim har fra før av meråpne åpningstider på sine avdelinger på Heimdal, Moholt, Saupstad og Ranheim, men utvider nå tilbudet til Byåsen og Risvollan. Det meråpne tilbudet ved Folkebiblioteket innebærer at brukere med bibliotekskortet kan benytte seg av lokalene mellom klokka 07.00 og 23.00.

– Folkebiblioteket i Trondheim var vel først ute i byen, men de har heller ikke hatt den langåpne ordningen så lenge, forteller Lamøy.

Noen av bygningene, spesielt eldre bygg ved NTNU Trondheim har litt større byggemessige utfordringer knytttet til det nye systemet. Et av disse er Teknologibiblioteket på Gløshaugen, da det er bygd opp slik at det nesten må være folk til stede under åpningstidene.

– Hovedbygningen stenger kl 20 på kvelden, og i tillegg er det mye som er fredet i bygningen, forteller Alstad som mulige grunner for dette. Hun påpeker videre at Teknologibiblioteket er vanskeligere å avgrense, noe de må gjøre om det skal brukes ubetjent.