ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Elgeseter gate er viktig for NTNU image

Elgeseter gate er viktig for NTNU

LEDER: Når Dragvoll flyttes må de bli en integrert del av byen, ikke stues sammen sør for Gløshaugen.

NTNU er i en avgjørende periode for å bestemme hvilke områder campus skal flyttes til. Til nå har universitetsmiljøene i Trondheim hatt lite kontakt med resten av byen, og en av målsetningene til NTNU da de begynte planene om å flytte Dragvoll, var at det skulle bli et sentrumsnært og byintegrert universitet. Derfor er det synd at de nå foreslår å bygge ut et kompakt campus sør for Gløshaugen, vekk fra Midtbyen, heller enn mot sentrum og i Elgeseter gate.

Samfundet har bevist at det mest sannsynlig er mulig å bygge ut campus på Fengselstomta og Trekanttomta mellom Gløshaugen og Samfundet, noe som vil krympe behovet for å bygge campus andre steder. Likevel vurderer NTNU fortsatt å bygge ut resten av campusarealene i sør, heller enn å ta i bruk jugendgårdene og Shell-tomta i Elgeseter.

I dag kveles Elgeseter av trafikk, og det er vanskelig å se for seg at gaten noen gang kan bli et attraktivt campusområde. Til tross for at det er mye som må gjøres for å redusere støy og rehabilitere historiske bygg, har Elgeseter et enormt potensiale til å forsterke forbindelsen mellom Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet. Campus i Elgeseter vil også gjøre det enklere for studenter å bruke byen som læringsarena.

Hensikten med å flytte Dragvoll forsvinner hvis alle de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagretningene skal bygges som en enhet for seg selv i områdene sør for Gløshaugen. Når de flytter til sentrum må de oppleve en forbedring, og dersom NTNU vil realisere visjonen om å integrere humaniora, teknologi og økonomi for tverrfaglig samarbeid, må det finnes bedre løsninger enn å samle Dragvoll-linjene på samme måte som de er nå.