Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Den blå statsministeren i det runde røde image

Den blå statsministeren i det runde røde

Ikke alle fikk svar på sine spørsmål da Erna Solberg gjestet Studentersamfundet.

Før Solberg ankommer scenen blir den nesten fulle Storsalen informert om arrangementets tidspress. Statsministerens timeplan er travel og spørsmålene må stilles kort og presist. Skuldrene blir derimot fort senket når Solberg hilser «studentene i den gamle stad» med humor og refleksjoner rundt egen studietid og Trondheims studentmiljø. Hun kom blant annet med en kommentar om at Erlend Loe er en av få av Under Duskens studentjournalister som har hatt suksess med forfatterdrømmen, noe som var treffende for Under Duskens utsendte journalist.

Kvinnesak i fokus

[ image ]
Foto: Sandra Victoria Holst
Erna Solberg på talerstolen.
Fra spøk til alvor gikk hun videre og fortalte om noen saker hun mener er viktige. Det er tydelig at problemstillinger rundt kjønn og kvinnesak er viktig for henne å få fram denne kvelden. Hun forteller om Apples Siri, som er programmert til å vise vei til nærmeste sykehus om hun blir informert om at telefonens eier har symptomer på hjerteinfarkt.

– Hjerteinfarkt er i stor grad en mannssykdom. Men om du sier til Siri at du er blitt utsatt for overgrep, svarer hun at hun ikke vet hva det er.

Ernas hjertesak er utdannelse for jenter i utviklingsland. Hun trekker fram at regjeringen har doblet innsatsen for dette i bistand. Videre ble det tid for å bli bedre kjent med Solberg som statsminister. Jobben ser hun på som et kall og hun har ikke angret.

– Men, om jeg hadde visst det jeg vet i dag hadde jeg nok ikke blitt statsminister.

Statsminister er hun, og studentene bærer på mange spørsmål de gjerne vil hun skal svare på.

Det er ikke tid til alle, men spørsmålene som blir stilt strekker seg fra digitalisering, arbeidsplasser og utenrikspolitikk, til når Elgesetergate 10 skal stå ferdig.

Studentenes hjertesaker

[ image ]
Foto: Sandra Victoria Holst
Tyler Stewart fikk ikke helt det svaret han hadde håpet på.
Tyler Stewart, president i Isfit-19, ville stille et spørsmål om endringen i den økonomiske satsingen på internasjonale studenter. Her fikk han ikke helt det svaret han håpet på, da statsministeren heller trakk fram de tilbudene de internasjonale studentene har fått beholde.

– Jeg håpet på et mer direkte svar på hvorfor det har skjedd omprioriteringer i økonomien, sier Stewart.

Når det kommer til sakene som direkte vil påvirke studentene i storsalen ble det snakket om hvordan mange arbeidsplasser går tapt og, ifølge statsministeren, at noe kommer til på andre fagområder. I en tid hvor teknologien har sin frammarsj mener Solberg det er viktig å ha et fokus på etiske grenser. Digitalisering skjer, men vi vil alltid ha et behov for menneskelig kontakt, påpeker hun.

Dette er også relevant når det kommer et spørsmål om ensomhet blant studenter. Tale Bærland trekker fram i sitt spørsmål at en av tre studenter opplever ensomhet i studietiden.

– Dette med psykisk helse er noe vi jobber mye med. Det er viktig å åpne opp for lavterskeltilbud og at man lærer å identifisere følelsene sine så man vet når man trenger hjelp, sier statsministeren.