Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Vil innføre mentorordning ved NTNU image

Vil innføre mentorordning ved NTNU

Torsdag 6. september møttes medlemmene fra Studenttinget for å diskutere blant annet muligheten for en mentorordning, og de ferske resultatene fra Shot-undersøkelsen.

Et av forslagene som ble drøftet på møtet i Studenttinget 6. september, var forslaget om en mentorordning på NTNU for å hindre frafall tidlig i studieløpet. Målet for ordningen vil være bedre læring og mer sosial integrering. Det ble tatt opp at selv om det allerede finnes en form for mentorordning mellom studenter, er den lite framsnakket og kun tilgjengelig ved behov, samt kun faglig orientert.

Studenttinget ønsker å innføre en som også fokuserer på det sosiale.

– Vi ser at personer som har fått en mentor trives bedre, og øker sine sjanser for å komme dit de vil- både faglig og ellers. Jeg synes at vi bør få inn at mentor skal øke likestilling og være et ledd for å hindre ensomhet, sa Ida Ingebrigtsen.

Dette vedtaket ble godkjent. Det var også snakk om at fakultetene skal støtte disse ordningene, også utenom fadderperioden. De ulike fakultetene skal selv få muligheten til å være involvert i hvordan de blir satt opp, siden fakultetene er veldig forskjellige.

Les også: NTNUs maskinvare utsatt for hackeforsøk

Tallene går i feil retning

Velferdsdirektør Espen Munkvik i Sit var til stede for å svare på spørsmål rundt resultatene av Shot-undersøkelsen, som ble sluppet dagen før. Munkvik startet med å legge fram tallene for psykiske helseplager blant studentene, som har steget siden sist undersøkelse.

– Psykisk helse er det viktigste poenget vi kan diskutere. At flere og flere studenter sliter psykisk er en trend, noe som er alvorlig, sa han.

Munkvik sa at han brant ekstra for de tingene som kan gjøres for studentene.

– Det finnes ingen quick fix, men det er flere tiltak man kan sette igang, og jobbe med over tid, sa han.

Det ble også tatt opp at NTNU har en lav svarprosent på Shot-undersøkelsen og at det bør jobbes med å få den opp i framtiden. Munkvik sa også at det var planer om å få en egen spørreundersøkelse til internasjonale elever, så deres opplevelser også blir hørt.

[ image ]
Foto: Torstein Olav Eriksen
Velferdsdirektør Espen Munkvik i Sit mener det er en alvorlig trend at stadig flere studenter sliter psykisk.

– Se på studentgruppen som en helhet

Diskusjonen gikk også over på alkohol, og om det burde rettes større fokus på alkoholfrie arrangement for studentene. Leder Ragnhild Dalslåen Karlsen i Velferdstinget mente at man ikke kunne underdrive viktigheten av alkoholfrie arrangement.

– Når man ser på tallene på ensomhet, er det kanskje disse studentene vi skal nå, og ikke de som deltar på ting likevel. De som ikke drikker må ikke bli sett på som en egen gruppe, vi må se på studentgruppen som en helhet, sa hun.

Lar Føleide i Studenttinget poengterte at det er mye gruppepress, og også stor tilgang på gratis alkohol.

– Det er vanskelig å ikke drikke når alle andre drikker, men det finnes alternativer. Man kan ha begge deler, sa han.

Det ble diskutert løsninger for å finne alternativer som funker, blandt annet på muligheten for at linjeforeningene kan søke støtte til alkoholfrie arrangement.

Alkohol i faddertida: Vennskapets brus eller unødvendig rus?