Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Mindre fornøyde ansatte på Kalvskinnet enn Moholt image

Mindre fornøyde ansatte på Kalvskinnet enn Moholt

I en intern undersøkelse kommer det fram at ILU-ansatte på Kalvskinnet er mindre fornøyde. Likevel skal alle flyttes innen 2019.

En undersøkelse avslører at ansatte på lærerutdanningen (ILU) på Kalvskinnet er mindre tilfredse med sin arbeidssituasjon enn de som holder til på Moholt. Det var Universitetsavisa som først omtalte saken.

Dårlig utforming av bygget ødelegger for arbeidsro, fagmiljøet og tilgjengelighet overfor elevene. Flere ansatte prøver å finne alternative arbeidsplasser. Samtidig planlegges flytting av resten av lærerne på Moholt over til Kalvskinnet innen 1. januar.

Utforming som hindrer tilgjengelighet overfor elevene

Førsteamanuensis Ann Charlotte Torvatn ved Institutt for lærerutdanning oppgir til Universitetsavisa at årsaken ligger i utformingen av arealet på Kalvskinnet. Låste dører hindrer kommunikasjon og tilgjengelighet mellom elever og lærere.

– Det er blitt vanskeligere for oss å ta imot studenter enn det var før. De kommer seg hit, men ikke lengre, sier hun.

Dette vises i undersøkelsen, der 60 prosent av lærerne på kalvskinnet ikke er tilfredse med sin tilgjengelighet for studentene. På Moholt opplever kun ti prosent av ansatte det samme.

Over halvparten av de ansatte på Kalvskinnet er lite tilfredse med kontorløsningen i bygget. Torvatn mener plassutnyttelsen er for dårlig, og at stillerommene gir en følelse av å sitte på utstilling og stort sett står tomme. Blant kollegene på Moholt er hele 80 prosent meget eller svært tilfredse med kontorløsningen.

Hindrer arbeidsro

Hele 80 prosent av lærerne på Kalvskinnet oppgir at de er utilfredse eller nokså tilfredse med arbeidsro. Torvatn forteller hvordan de ansatte har fått utdelt hodetelefoner som skal hjelpe mot støy, men at hun selv synes det verste er følelsen av å forstyrre kollegene sine. Kontrasten er stor til Moholt, der godt over halvparten oppgir at de er svært tilfredse på samme spørsmål.

Heller ikke de som har fått enekontor er helt fornøyde. Harald Morten Iversen er en av disse, han forteller at han har vært heldig, men at det medfører at han er lenger unna eget fagmiljø. Torvatn er enig i at dette er et problem.

– Lokalene fører til en utvanning av fagmiljøene. Det er vanskeligere for studentene å komme til oss, folk sitter mer og mer i sin egen verden med støykansellerende hodetelefoner og er opptatt av sitt, og folk velger også i større grad å jobbe fra andre steder enn tidligere, sier Torvatn til Universitetsavisa.

Hun tar gjerne veiledning av studenter på kafe fordi kontorene ikke egner seg. Er det dager hun ikke har undervisning jobber hun heller hjemmefra, noe hun ikke er alene om. Undersøkelsen avslører at over halvparten av lærerne på Kalvskinnet jobber mer hjemme enn før flyttingen.

Instituttet samles likevel

Instituttleder Torberg Falch ved ILU bekrefter til Under Dusken at lærerne på Moholt skal flyttes ned til Kalvskinnet. Han forteller hvordan dette henger sammen med at all ingeniørutdanning som foregår på Kalvskinnet samtidig vil flyttes til Gløshaugen

Falch er opptatt av at det skal være godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold, i tillegg til at lokalet skal brukes så godt det det er mulig. Han understreker at det er viktig for lærerutdanningen at de ansatte har gode muligheter til å jobbe sammen, i tillegg til å kunne møte studentene.

På spørsmål om dette er en god ide med tanke på misnøyen på Kalvskinnet, svarer Falch at han håper de ansatte vil gjøre det beste ut av lokalene de blir tildelt.