Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Sit investerer 300 millioner i nytt treningssenter image

Sit investerer 300 millioner i nytt treningssenter

Nå venter byggeprosjektet i Elgeseter gate 10 bare på at regjeringen skal foreslå å bevilge statens andel i prosjektet når statsbudsjettet for 2019 legges fram.

Det nye idrettsbygget som er planlagt for Elgeseter gate 10 er tenkt å være et sambruksbygg med helse- og sosialutdanningen på NTNU, der Sit kommer til å eie 1/3 av bygget. Nå melder Sit på sine hjemmesider at de har satt av 300 millioner kroner til prosjektet.

Viktig for studentidretten

ifølge Sits hjemmesider blir det nye treningssenteret dobbelt så stort som Portalen, som det skal fungere som en erstatning for når Portalen legges ned i 2021. Håpet er at det nye treningssenteret vil lette på behovet for økt treningskapasitet i området rundt Gløshaugen.

[ image ]
Foto: Lea Roppen Kielland
– Det er et utrolig stort behov for et nytt treningssenter, bekrefter leder Eirik Søreide Hansen i NTNUI
– Det er et utrolig stort behov for et nytt treningssenter, bekrefter leder Eirik Søreide Hansen i NTNUI.

– Det er mange hundre studenter som ønsker å være med, men som vi ikke har plass til på grunn av mangler på treningsarealer.

Det skal også gjøres rom for sosiale møteplasser, servering, og arealer for studentfrivilligheten. Planen er at campuset skal være tilgjengelig store deler av døgnet, og til daglig skal 2000 studenter, 200 ansatte og 2000 trenende ha tilhold i bygget.

Avhengig av statsstøtte

I statsbudsjettet for 2018 ble ikke Elgeseter gate 10 prioritert. Velferdsdirektør Espen Munkvik i Sit erkjenner at alt de kan gjøre er å håpe på det beste. Ifølge NTNUs hjemmesider er det planlagt at bygget skal være innflyttingsklart i 2021, men Munkvik bekrefter at om det ikke blir bevilget penger til prosjektet i neste års statsbudsjett, vil det bli ytterligere utsatt.

– Det vil sette hele samlokaliseringa på vent, sier Munkvik.

Elgeseter gate 10 ligger inne som et premiss for campusprosjektet. Det ble planlagt før sammenslåingen av NTNU, og det er derfor et separat prosjekt.