Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Lite penger til kollektivtrafikk i Trondheim image

Lite penger til kollektivtrafikk i Trondheim

Trondheim får bare 5 millioner av de 1,5 milliarder kronene som i statsbudsjettet for 2019 settes av til nasjonal kollektivtransport.

Tirsdag denne uka kom det fram at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 satser stort på norsk kollektivtrafikk, da det er satt av nærmere 1,5 milliarder kroner til kollektivprosjekter i de største byene i Norge. Likevel er bare 5 millioner bevilget Trondheims metrobuss.

Storbyene Bergen, Oslo og Stavanger deler den gjenværende potten, og ifølge Adresseavisen er det Bergen som får den største andelen med rundt en milliard bevilget bybaneprosjektet.

Storbyenes kollektivprosjekter i ulike faser

Fylkesordfører Tore O. Sandvik uttaler til Adresseavisen at han er usikker på hvorfor Trondheim kun får 5 millioner, men tror det har noe å gjøre med at kollektivprosjektene i de forskjellige byene er i ulike faser.

– Tallet høres uansett lavt ut, men illustrerer også at Trondheim har valgt en meget nøktern måte å nå nullvekstmålet på, sammenlignet med de andre storbyene, sier han.

Nullvekstmålet er et av regjeringens tiltak for å hindre personbiltrafikken i å øke. Ifølge Adressa er det satt av hele tre milliarder til denne satsingen i Trondheim, men Sandvik understreker at prosjektene i de andre storbyene koster mye mer enn dette.

– Det er viktig at vi flagger store ambisjoner for kollektivtrafikken i Trondheim og nabokommunene i framtidige forhandlinger med staten, fortsetter han.

– Trist at Trondheim nedprioriteres

I en uttalelse til Under Dusken sier August Dybvad Grøntvedt, leder for Trøndelag Unge Høyre, at det er trist at Trondheim blir nedprioritert.

– Jeg synes likevel det er bra at det på et nasjonalt nivå satses stort på kollektivtransport i de største byene, sier han.

Gjermund Gorset, leder av AUF i Trondheim, mener at statsbudsjettet viser små ambisjoner for Trondheim og regionen rundt.

– Jeg skulle ønske at det ble satt av mer midler til elektrifisering av Trønderbanen og mer midler til metrobuss. Trondheim er i stor befolkningsvekst og derfor trenger vi mer penger for å kunne få enda flere til å reise kollektivt, utdyper han.

– Sammenlignet med 2018 nærmest dobler regjeringen det statlige tilskuddet til bl.a. Fornebubanen i Oslo og Akershus, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen, Metrobuss i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren, uttaler Klima – og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Adresseavisen.