Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Vil ikke overby andre kommuner image

Vil ikke overby andre kommuner

Universitetskommuner har i den siste tiden brukt ulike lokkemiddel for å få studenter til å melde flytting. Til tross for å være en stor studentby, vil ikke Trondheim gjøre det samme.

Kristiansand kommune har siden i fjor tilbudt gratis busskort til studenter som melder flytting. I Bergen ønsker Høyre å gjøre det samme. Studenter bruker kommunale tjenester på lik linje med andre innbyggere, og det er blant annet dette mange kommuner har trukket frem som forklaring på hvorfor de ønsker at studentene melder flytting. For kommunene som studentene opprinnelig kommer fra, er dette derimot et problem. Innbyggertilskuddet som er på 23 000 kr årlig per innbygger kan nemlig være en stor andel av små kommuners budsjett.

Mange kommuner har nå begynt å overby hverandre, særlig med lokkemidler som har med kollektivtransport å gjøre. Flere kommuner ønsker nå at saken skal løftes opp i Stortinget og at det blir en nasjonal debatt.

Trondheim følger ikke etter

– Dette handler i stor grad om et nullsumspill. Studenter er av lavinntekt, og bruker flere substituerte tjenester mens de bor i kommunen. Dette hentes derimot inn igjen når de begynner å jobbe, sier Mats Ramo i bystyret i Trondheim.

Ramo ser ikke noe problem med budrunden som har oppstått rundt studentene. Han trekker likevel frem fordelene ved å være folkeregistret i Trondheim, som for eksempel prioritering i fastlegevalg. Som alle kommuner ønsker Trondheim at studentene er folkeregistrert i den kommunen de bor i mesteparten av året. Han ser likevel ikke at Trondheim kommer til å ty til lignende midler.

Trondheim får nemlig en mindre andel av inntekten sin fra innbyggertilskuddet som ligger på 23 000 kr årlig per innbygger. I mindre kommuner vil dette tilskuddet være en en større andel av kommunens økonomi, og når tilskuddet fjernes, vil det ha mye å si for den enkelte kommunen. Trondheim er en stor kommune med god økonomi, og selv om studentene ikke skulle meldt flytting er ikke dette et stort problem, ifølge Ramo.