Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article På lunsj med utenriksministeren image

På lunsj med utenriksministeren

På tross av at det er gjort store framskritt, mener utenriksministeren at den liberale verdensordenen er under stadig større press.

Tirsdag morgen fikk Samfundet storfint besøk av utenriksminister og tidligere forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide. Hun ble møtt av om lag 60 fornøyde studenter som var mer interessert i utenrikspolitikk enn de var i gratis baguetter fra SiT. Søreide innledet samtalen ved å snakke om utviklingen i verden.

– Verden er blitt mer uforutsigbar. Den liberale verdensordenen er under press. Det letteste for en utenriksminister å gjøre da, er å lene seg tilbake og si at vi ikke kan gjøre noe med en så vond og vanskelig verden. Det akter jeg ikke å gjøre.

Søreide påpeker at mange av Norges partnere i det internasjonale samarbeidet har flyttet seg, og nye aktører tar deres plass.

– Vi trenger mer forpliktende, internasjonalt samarbeid. Ikke mindre.

Pragmatisk innsats

Søreide fortsatte med å snakke opp FN, NATO og EU, for så å fortelle om Norges forhold til USA. Hun kritiserte USA for å trekke seg ut av FNs menneskerettsråd, men fortsatte med at amerikanerne og nordmennene fortsatt samarbeider om andre menneskerettighetsprosjekter. Hun snakket videre om hvorfor det er viktig å være pragmatisk når det kommer til internasjonalt samarbeid.

– Noen ganger må man snakke høyt fra talerstolen og stå på sine prinsipper. Mens andre ganger får vi best resultater og gjennomslag for prinsippene ved å jobbe i kulissene. Vi må se på hva som faktisk fungerer og hvordan vi kan skape mest mulig framgang.

Kritiserte Saudi-Arabia

Utenriksministeren ble mørkere i tonen når temaet ble flyttet til Saudi-Arabia, som nylig bekreftet drapet på journalisten Jamal Kashoggi.

[ image ]
Foto: foto.samfundet.no
Studentene fikk slippe til med sine spørsmål til utenriksministeren.

– Det som har skjedd er helt uakseptabelt. Ikke bare drapet i seg selv, men også hvor lang tid det tok å få det bekreftet. Det er en tragisk historie, sier Søreide

Hun fortsatte kritikken av Saudi-Arabia på tross av at regimet har løsnet på noen forbud, ved at blant annet kvinner nå får lov til å sykle og kjøre bil.

– Saudi-Arabia har hatt noen symbolske forbedringer, men vi må ikke la dette overskygge de grove menneskerettighetsbruddene som skjer der fremdeles.

Norge et av de landene som gir Saudi-Arabia flest anbefalinger i landgjennomgangene i FNs menneskerrettighetsråd ifølge Søreide.

– Vi er også et av få vestlige land som er tilstede under rettshøringer av menneskerettighetsaktivister i Saudi-Arabia.

Svarte på studentenes spørsmål

Videre fikk studentene slippe til med noen spørsmål om Norges rolle i verden. Søreide måtte svare på hva Norge gjør for å hjelpe de fengslede studentene i Nicaragua og hvordan Norges forhold til Kina hadde forbedret seg.

Til slutt reflekterte hun om hvor langt prinsipper og diplomatiske hensyn må strekke seg for å imøtekomme økonomiske interesser.

– Vi må alltid gjøre vurderinger når det kommer til hvem vi samarbeider med. Man må se på hva som gagner Norges interesser, og hva som gagner internasjonale mål. Vi får ikke alltid til ting alene, og jeg opplever at vi oppnår mer når bilaterale forhold har større bredde, avsluttet Søreide.