Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article NTNUs metoo-knapp forsinket image

NTNUs metoo-knapp forsinket

Varslingssystemet, som skal gjøre det lettere å varsle om seksuell trakassering skulle være klart 1. oktober, er enda ikke på plass.

Universitetsavisa skrev i august om at NTNU skulle lansere en egen knapp på sine nettsider som skal gjøre det lettere å for studenter og ansatte å varsle om trakassering ved universitetet.

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir ved NTNU, innrømmer at det gikk litt fort da 1.oktober ble gitt som lanseringsdato, og at arbeidet med knappen har tatt noe lengre tid enn forventet.

– Det har vist seg å være mye mer arbeid enn forventet. Det er særlig det tekniske som må være på plass, og det tar tid, sier Benediktsdottir.

Hun kan per i dag ikke si noe om når metoo-knappen kommer til å være ferdig, men håper den kommer raskt på plass.

[ image ]
Foto: NTNU
Benediktsdottir sier at arbeidet har tatt lenger tid enn først forventet.

Venner og familie kan varsle

En av diskusjonene rundt knappen har vært om den skal plasseres på NTNUs offentlige sider eller bak innlogging på innsida.no. Benediktsdottir forteller at planen nå er å legge en versjon av knappen på den offentlig tilgjengelige siden.

– Dette er for at den skal være mulig å bruke for andre som ønsker å varsle enn den som selv er utsatt, slik som venner, familie eller kolleger. Det kan være vanskelig å varsle selv i en slik sak, og da er det viktig at personer rundt har mulighet til å varsle, selv om de ikke har tilhørighet til NTNU.

Et annet punkt som diskuteres er om det skal være mulig å varsle anonymt. Dette kan senke terskelen for å benytte seg av tilbudet, men kan gjøre prosessen i ettertid mer komplisert.

– Vi er opptatt av å bevare rettssikkerheten til begge parter. Målet er å skape et lavterskeltilbud som er lett å forstå og lett å bruke, sier Benediktsdottir.

– Jeg er stolt av studentene!

Benediktsdottir sier hun er imponert over studentenes engasjement i metoo-saken. Hun trekker blant annet fram paneldebatten i Bodegaen på Samfundet tidligere i høst, hvor rektor Gunnar Bovim var blant debattantene i en diskusjon rundt metooakademia-bevegelsen.

Også her ble varslingsknappen diskutert, hvor panelet blant annet tok opp behovet for trygghet for varslere. Også Studenttinget har diskutert metoo-knappen, og mener blant annet at et varslingssystem bør være tospråklig