Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Ny diskgolfklubb i Trondheim image

Ny diskgolfklubb i Trondheim

Den organiserte aktiviteten i Trondheims diskgolfmiljø har tidligere vært underlagt én klubb. Med oppstarten av Nidaros Diskgolfklubb kommer en ny aktør på banen.

Frisbee-aktivitetens popularitet har de siste årene eksplodert. Ifølge nettstedet til Frisbeegolf Norge hadde Trøndelag før inngangen til 2018 20 baner alene. Mens det i andre kommuner i Trøndelag har oppstått flere klubber og aktører proporsjonalt med utviklingen, har aktiviteten i diskgolfmiljøet i Trondheim til nå vært dominert av én klubb.

Sportens utvikling har medført et behov for å tenke annerledes sammenlignet med det som tidligere er blitt gjort i miljøet. Dette er grunnen til at Nidaros Diskgolfklubb ble stiftet i oktober.

– Grunntanken bak er å legge til rette og satse på å finne egenskapene og trene frem talentene hos medlemmene. Dette vil kreve mer struktur og organisering enn de fleste er vant med fra lavterskel-aktiviteter, men kan også skape grobunn for et helt nytt sportslig fokus som er uvanlig i norske frisbeeklubber, sier styreleder i Nidaros Diskgolfklubb Leiv Aspén i en pressemelding.

Ønsker å samarbeide med Trondheim Golfklubb

Diskgolfklubben har for øyeblikket ingen egen bane. I pressemeldingen framkommer det at det allerede er opprettet dialog med Trondheim Golfklubb om et eventuelt samarbeid. Dersom deres ønske går i oppfyllelse vil dette bli en bane hvor golf og diskgolf vil kunne spilles på samme bane.

– Vi har så langt ikke lykkes i å finne noen andre i Europa som har fått i gang noe sånt før, så dette tror vi kan sette Trondheim ganske tydelig på (diskgolf)kartet, avslutter Aspén i samme pressemelding.