Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Derfor bygger Samfundet ut image

Derfor bygger Samfundet ut

Hvis Samfundet kun har plass til en marginal andel av studentene, er vi da et Studentersamfund?

Shot-undersøkelsen 2018 har avslørt mye viktig om det å være student i dagens Norge. Vi studenter er mer ensomme enn før, vi drikker mer og vi sliter mer psykisk. Dette er funn vi ikke skal ta lett på, men for en gangs skyld skal jeg starte med noen av de positive funnene i undersøkelsen, i hvert fall sett med trønderske øyne. 91 prosent av respondentene i Trondheim er ganske eller svært fornøyd med studiestedet sitt, og Trondheim scorer også høyest av alle studiesteder på alle underdimensjoner (unntatt når det gjelder kollektivtilbud).

Blant kategoriene som Trondheim scorer høyest på er tilfredshet med utelivstilbudet og tilfredshet med kulturtilbudet. Her svarer henholdsvis 78 prosent og 84 prosent at de er ganske eller veldig fornøyd, noe som igjen er norgesledende. Så klart er ikke Studentersamfundet det eneste utestedet eller den eneste kulturaktøren i Trondheim, men siden vi driver med begge deler er dette så klart veldig hyggelig lesning. Vi er Norges tredje største konsertarrangør, drevet av 1700 frivillige studenter, og er byens best besøkte utested. Verdien av Samfundet trekkes ofte fram av Sit, NTNU og Trondheim kommune, og vi er hjertet av studentbyen Trondheim. Når så mange er fornøyde med det Samfundet tilbyr, er det kjedelig å tenke på alle dem som ikke får plass i dagens bygg.

Studentersamfundets formålsparagraf er klar. Vi skal være det naturlige samlingsstedet for studenter i Trondheim, gi et best mulig sosialt og kulturelt tilbud og være et sted for politikk og debatt. Med det bygget vi eier i dag klarer vi ikke å oppfylle denne paragrafen. Det er urealistisk å tro at vi skal bygge noe som skal huse alle byens studenter, men når kun 2450 av byens 36 000 studenter kan samles på Samfundet, vil ikke det naturlige samlingsstedet være Elgeseter gate 1 for majoriteten. Det er aldri gøy å bli nektet inngang et sted, og når 33 550 må stoppes i døra på grunn av kapasitetsproblemer, er det mange som må gå skuffet fra Samfundet. Dette er det mest grunnleggende problemet et nybygg må løse.

I tillegg må et nybygg bidra til å skape et enda bedre kulturelt og politisk tilbud. Samfundet har de siste årene økt egen drift, og for hvert arrangement som arrangeres på huset har det pågått en knallhard prioritering. På grunn av plassmangel har vi ikke muligheten til å arrangere alt vi ønsker. Dersom vi skal sørge for at studenter også i framtida skal få oppleve et bredt og variert kulturtilbud på Samfundet, må vi ha mer plass å arrangere på.

Samtidig må vi ikke bygge ut så mye at Samfundet mister sjela si. Å ha det litt trangt og sitte tett innpå andre er en del av opplevelsen det er å være i Elgeseter gate 1. I tillegg skal drifta av huset også i framtida være basert på frivillighet. Dersom vi bygger ut så mye at vi ikke lenger har eierskap til hvert hjørne blir dette vanskelig. Å bygge ut «passe masse» er en vanskelig balansegang, men det er viktig for at vi skal kunne beholde det særpreget Samfundet har i dag.

Å bygge ut Samfundet har vært et prosjekt som har vært planlagt mer eller mindre pågående i 50 år. Det er derfor lett å tenke at vi kommer til å måtte utsette denne gangen også. Forskjellen fra tidligere er at nå haster det virkelig. For NTNU og Trondheim er Studentersamfundet viktig for å trekke nye studenter til byen, og om ikke lenge er det 40 000 studenter i Trondheim. Da må Samfundet ha plass til mer enn fem prosent av studentbefolkningen. Hvis ikke spøker det for Trondheim som Nordens beste studieby.