Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article NTNU åpner Norges største eksamenslokale image

NTNU åpner Norges største eksamenslokale

Fredag 16. november åpner NTNUs gigantiske Eksamenshus på Sluppen som skal romme 2 800 studenter om dagen.

Allerede klokken 09.00 på fredag 16. november skal 63 bioingeniørstudenter avlegge en tretimers eksamen i emnet medisinsk laboratorieteknologi, opplyser NTNU.

Digitalisering av eksamen

Eksamenshuset er en del av omleggingen til digitale eksamener på NTNU.

– For å kunne gjennomføre digital skriftlig eksamen er det avgjørende å ha tilstrekkelig strøm og nett til studentene. Leie av gymsaler og andre lokaler må rigges opp og ned hver dag, og er derfor ikke egnet til digital eksamen, forteller Siri Brunvoll, faggruppeleder ved Eksamenskontor på NTNU.

Moholt og Sukkerhuset er ikke nok til å dekke behovet. Og Trondheim spektrum har informert om at de ikke lenger vil velge å prioritere hallen for eksamen.

– De har valgt å prioritere mesterskap som ofte blir avholdt i november og desember. I tillegg vil det ikke bli tilrettelagt for strøm til oss i nye Trondheim spektrum.

Å sørge for å ha nok eksamenslokaler har vært et generelt problem, både for digitale og analoge eksamener.

– Det er, og har vært, utfordrende å skaffe nok lokaler til skriftlig eksamen i Trondheim, også til å dekke analog eksamen.  Å ha tilgang til faste lokaler, gir forutsigbarhet og bidrar til både økt kvalitetssikring av eksamensgjennomføringen, samt enklere og mer effektiv planlegging og gjennomføring av eksamen.

NTNU er forpliktet til avtalen i fem år, men har muligheten til å forlenge leieavtalen med ytterligere 10 år. -Det er ingenting som sier at vi ikke skal fortsette med avtalen i ti år til.

To eksamensøkter per dag

En forutsetning for å leie Eksamenshuset var at det skulle avholdet eksamen i to skift per dag.

– For å ha plass til alle må vi kjøre to skift om dagen. På det meste skal totalt 4 500 kandidater om dagen avlegge eksamen i Trondheim, og derfor må det foregå eksamener om morgenen og om ettermiddagen.

Brunvoll poengterer at om man tar valgfrie emner, risikerer man å få eksamenstid en ettermiddag og ny eksamen neste morgen. Studenter må derfor sørge for å sjekke når emnenes individuelle eksamenstidspunkt.

– Alle obligatoriske emner blir kollisjonssikret. Sannsynligvis vil antallet eksamener lagt til ettermiddagen være høyere neste semester enn det vil være den kommenede eksamensperioden.

Flere positive konsekvenser

Brunvoll peker på at det gjennomføring av skriftlig eksamen vil bli enklere for både studenter og faglærere som følger av lokaliseringen.

– Færre lokasjoner for eksamen vil bidra til å redusere kompleksiteten rundt logistikk med transport.

I tillegg vil det være positivt å ha tilgang på eksamenslokaler gjennom hele året. Eksamenshuset gir muligheter for å gjennomføre skriftlig eksamen utenfor eksamensperioden.

– Det er etterspørsel for midtsemestereksamen og muligheter for å ha flere delvurderinger underveis i semesteret.