Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Sit og doping: Forebygger mye, tester lite image

Sit og doping: Forebygger mye, tester lite

Doper du deg som medlem hos Sit idrett er det små sjanser for at det får noen konsekvenser.

DETTE SKJER HVIS DU DOPER DEG OG SIT FÅR MISTANKE

▪ Av hensyn til personvern må Sit trå svært varsomt.

▪ Du kan bli kalt inn til bekymringssamtale.

▪ Du kan bli henvist/påkrevd om å gjennomføre en dopingkontroll.

▪ Du risikerer utestengelse fra Sit sine treningssentre og politianmeldelse.

«RENT SENTER»-ORDNINGEN

▪ «Rent Senter» er et forebyggende antidopingprogram fra Antidoping Norge.

▪ Over 400 treningssentre i Norge er sertifiserte.

▪ Tilbyr informasjonsmateriell med et e-læringsprogram for medlemmer og ansatte.

▪ Tilbyr også gjennomføring av dopingkontroller.

▪ Koster 5500 kroner årlig for medlemskap.

▪ I tillegg kommer ekstrakostnader for dopingkontroller, foredrag og stand.

I likhet med over 400 norske treningssentre er Sit sine treningssentre en del av Antidoping Norge sitt program, «Rent Senter». Studenter som trener hos Sit forplikter seg til å ikke bruke dopingmidler, og får tilgang til et omfattende informasjons- og læringsprogram. Blant verktøyene treningssentrene får til disposisjon er e-læring som gir opplæring til ansatte og medlemmer, og foredrag og plakater. I tillegg får sentrene muligheten til å gjennomføre dopingkontroller. Hensikten er å minimere bruken av dopingmidler ved både reaktivt og proaktivt arbeid.

Likevel gjennomføres det svært få dopingkontroller. Kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge forteller at det ikke er mange treningssentre som benytter seg av tilbudet om å gjennomføre dopingkontroller.

– I 2017 gjennomførte Antidoping Norge 50 kontroller på oppdrag for norske treningssentre, sier Byfuglien.

Mulig å omgå regelverket

Antidopingansvarlig og idrettssjef Katarina Sederholm Hoff i Sit idrett forteller at de ikke opplever dopingmiljøet blant studenter som særlig utbredt, men at de likevel jobber hardt for et treningssenter som er så fritt for misbruk av dopingmidler som mulig.

– Av hensyn til personvern kan vi ikke fotfølge folk. Jeg tror ikke på skremselspropaganda. Derfor er mesteparten av antidopingarbeidet vårt forebyggende. Studenter er voksne mennesker og vi må stole på at de bruker sunn fornuft og ikke doping, forteller Hoff.

Hun tror likevel at Sit sine treningssentre er langt fra verstingen i klassen, men at det går an å lure seg unna reglene.

– Jeg opplever at miljøet hos Sit er veldig godt. Det er sunne og positive folk som trener her. Dessverre finnes det muligheter for å lure systemet, fortsetter hun. De siste årene har det blitt gjennomført svært få bekymringssamtaler på Sit sine treningssentre, og enda færre dopingkontroller.

– Antidoping Norge kartlegger miljøer hvor de mistenker stort omfang av dopingmisbruk. Det hadde overrasket meg stort om våre sentre hadde kommet dårlig ut der, sier Hoff.

Forebygger ved tett oppfølging

Antidopingansvarlig Tore Blokkum i Sit forteller at de bruker personlige trenere (PT) og treningsveiledere aktivt for å få ned dopingbruk og skape et generelt sunnere treningsmiljø. De henter aktivt PT-ene og treningsveilederne fra NTNU, blant annet fra studiene bevegelsesvitenskap og treningsfysiologi.

– Det er gode utdanningsmiljøer i Trondheim og de vi henter har mye kompetanse. Videre blir de lært opp internt av oss, forteller Blokkum.

Han viser til en brosjyre fra Antidoping Norge som handler om «Rent Senter». Brosjyren er et av flere materialer som er tilgjengelig for både PT-er og treningsveiledere, men også for ordinære medlemmer.

Alle nyansatte må også gjennomføre et e-læringsprogram med en avsluttende test før de kan begynne å arbeide med treningsmedlemmer.

– Vi satser på god kompetanse og kunnskap blant de ansatte når vi skal forebygge dopingmisbruk. Tilbudet er for dem som ønsker tettere oppfølging, mens treningsveilederne skal være til stede i treningslokalene for å svare på spørsmål om trening og kosthold, forteller Blokkum.

E-læringskurs er også tilgjengelig for treningsmedlemmer. Selv om det ikke er obligatorisk, benytter likevel en del seg av tilbudet.

– Vi kjører årlig en omfattende informasjonskampanje med fokus på sunn trening og antidopingarbeid. Blant annet blir våre medlemmer oppfordret til å ta det gratis e-læringskurset som vi har tilgang til via vårt samarbeid med Antidoping Norge.

Både Blokkum og Hoff påpeker at de har treningsapparater som passer for alle.

– Her kan alle trene og man trenger ikke å ta doping for å trene med eksempelvis vekter. Vi tilbyr vekter som er tilpasset til alle behov, forteller Hoff.

Liknende situasjon i Oslo

Direktør Fredrik Refsnes i SiO Athletica (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) forteller at de enda ikke er en del av «Rent Senter»-ordningen. Han sier at alle medlemmer på Sio Athletica sine treningssentre likevel må skrive under på at de ikke bruker noen form for doping eller stimuli som står oppført på Antidoping Norge sin liste.

– SiO Athletica har nulltoleranse for bruk av rusmidler og doping. Senterlederne våre følger opp de bekymringsmeldingene som kommer, og gjennomfører flere samtaler i løpet av året. Dette er ikke nødvendigvis knyttet til doping, men til atferd som kan være tegn på dopingbruk.

Han bekrefter at svært få dopingkontroller blir gjennomført. Videre legger Refsnes til at de ikke vet nok om hvor mange som kommer seg unna med dopingbruk, og at det ikke alltid er lett å se om noen doper seg.

– Ifølge Antidoping Norge er det to til tre prosent av befolkningen som bruker doping, og tallet er høyere blant unge. Vi ønsker derfor å gjøre enda mer for å forebygge doping på våre sentre. Doping er ofte en del av et mer sammensatt problem, og vi tror det er viktig med en helhetlig tilnærming. SiO har også tilbud innen fysisk og psykisk helse, samt ernæring som kan være til hjelp, sier Refsnes.