Øyafestivalen
Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Pstereo
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Underholdning
Article Regjeringa tar ikke ansvaret sitt på alvor image

Regjeringa tar ikke ansvaret sitt på alvor

Dagens regjering er villig til å sette både menneskerettighetene og grunnloven til side for kortsiktig økonomisk vinning.

Regjeringa vil tillate gruveselskapet Nussir ASA å dumpe 30 millioner tonn giftig slam fra gruvedrift i sårbare Repparfjord. Elva som renner ut i Repparfjord er regnet som en av Norges aller viktigste lakseelver med et årlig laksefiske på opptil ti tonn, og i tillegg er selve fjorden et viktig gytefelt for kysttorsk.

Avfallet som regjeringa planlegger å tillate Nussir å dumpe i fjorden, inneholder blant annet en konsentrasjon av kobber som ligger langt over miljødirektoratets tilstandsklasse «svært dårlig», og vil skade livet i fjorden i lang tid. Sjødeponi er på ingen måte forsvarlig, og spesielt ikke i sårbare områder som Repparfjord. Dette handler om framtida vår, og vi befinner oss ved et veiskille. Vi kan ikke la fjorden dø.

Vi har allerede sett eksempler på hvordan uforsvarlig dumping av gruveavfall har drept norske fjorder. Jøssingfjorden har vært brukt som avfallsplass, og i dag, hele 30 år etter at de sluttet å dumpe gruveslam der, er havbunnen fortsatt død. Det er god grunn til at det bare er fem land i hele verden som fortsatt tillater sjødeponi. Norge, et av verdens rikeste land, står enda på verstinglista sammen med Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Chile. Vi ser de langsiktige konsekvensene av å bruke naturen som søppeldynge, hvorfor gjør ikke regjeringa det?

Vi har en grunnlovsfestet rett til «(...) et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» (Grunnloven, §112). Å bruke en fjord som yrer av liv som avfallsplass, vil ikke bare ødelegge naturens mangfold, men også hindre produksjonsevnen til sjøsamene i området.

Med fiske som viktigste næringsgrunnlag, og en rik tradisjon, er samene helt avhengig av en levende fjord. Menneskerettighetene har stadfestet urfolkets rett til å leve i tråd med sin kultur og tradisjon, men regjeringa velger altså å ignorere menneskerettighetene.

Ved å være villige til å sette profitten til et gruveselskap over både miljøet, grunnloven og menneskerettighetene, viser regjeringa tydelig hvilken kurs de har satt for landet. En kurs som tar oss lenger og lenger vekk fra det grønne skiftet. Når vi så sårt trenger et totalforbud mot sjødeponi, svarer regjeringa med å tillate å bruke et spesielt sårbart område som søppeldynge. En regjering som prioriterer kortsiktig profitt over framtida vår, er en regjering som ikke tar ansvaret sitt på alvor!

Mathilde Malling er aktiv i Radio Revolt, som er en del av Studentmediene i Trondheim