Øyafestivalen
Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Pstereo
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Underholdning
Article Supplementer vitnemålet med anerkjente kurs fra andre universiteter image

Supplementer vitnemålet med anerkjente kurs fra andre universiteter

Skal NTNU nå sine mål om å være et toppuniversitet må alle gode virkemidler tas i bruk.

På samme måte som man sender studenter ut i verden til andre universiteter og godkjenner fagene de har tatt som en del av en grad fra NTNU, burde man gjøre dette også for nye utdanningsplattformer. Dette betyr i praksis et utvidet utdanningstilbud til studentene ved NTNU, og i enkelte tilfeller høyere kvalitet på utdanningen.

Min erfaring med nettundervisning startet da jeg var på utveksling. Alle fagene og foreleserne mine var av høy kvalitet med unntak av ett fag, maskinlæring. Der var foreleseren uforståelig. Medelever anbefalte meg å ta kurset Machine Learning Stanford på et nettsted kalt Coursera for å lære meg faget og bestå eksamen. Etter god erfaring med Coursera og enda flere uforståelige forelesinger på universitet tenkte jeg. Hvorfor sitter jeg her i forelesning? Hvorfor sender jeg ikke heller en mail til NTNU der jeg forespør om jeg kan få ta dette Coursera-faget, få det godkjent som et fag, i stedet for å kaste bort tiden.

Etter epostutveksling med en professor ved NTNU godkjente vedkommende faginnholdet, og at det kunne tilsvare 7,5 studiepoeng. Eksamenskontoret godkjente også kurset dersom jeg fikk en karakter (hvilket man får fra Coursera), og at en professor bekreftet at det var jeg som hadde gjort arbeidene på nettsiden. Sistnevnte løste jeg ved at en professor ved utvekslingsuniversitet hørte meg i faginnholdet.

Jeg så videoforelesningene på nettkurset og diskuterte sammen med to PhD-studenter ved utvekslingsuniversitetet, og gjorde quizene og arbeidene alene. Det ble for meg det mest lærerike faget jeg har hatt ved et universitet. Dette gjorde også at jeg fikk min første fagrelevante sommerjobb den sommeren. Da jeg kom tilbake til NTNU gjentok jeg suksessen med kurset Deep Learning Specialization, også tilbudt på Coursera. Dette fikk jeg godkjent gjennom en omfattende prosess via veileder, professor og eksamenskontoret.

NTNU bør gjøre det enklere for studenter å ta nettbaserte kurs. Dette vil utvide tilbudet til studentene og heve den faglige kvaliteten på studenter, mastergrader og forskningsprosjekter. Dette betyr ikke at man skal kutte ut tradisjonell undervisning, men at man innser at utdanningsfeltet er i endring, blir mer dynamisk og nettbasert, og at man undersøker hvilke muligheter dette har å by på.

Når jeg nå skal fylle min fagplan vil jeg se på fagene som tilbys på NTNU, men også på toprated på Edx, Udacity, Udemy og Coursera. Jeg håper at du også kan få oppleve den samme gleden.