Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Samfundet vedtar ny konsertscene og blackbox image

Samfundet vedtar ny konsertscene og blackbox

Lørdag 19. januar ble alternativ tre for nybyggets rom- og funksjonsprogram for Samfundets nybygg vedtatt.

Lørdag kveld ble beslutningen om organiseringen av rom på nybygget tatt, et viktig skritt i retning av utbyggelsen av Samfundet. Valget om at alternativ tre skal brukes som romprogram for nybygget, ble tatt av Samfundets egne medlemmer på samfundsmøtet lørdag kveld. Alternativ tre mottok 270 av 350 stemmer, 85,7 prosent av stemmene. Alternativ tre var også Nybyggkomiteen og Finansstyrets anbefaling som beste løsning for videre arbeid. Romprogrammet skal definere den videre utviklingen av nybygget.

Prosjektleder Gabriel Qvigstad for Nybyggkomiteen er fornøyd med resultatet.

– Etter at storsalen har stemt på alternativ tre, er jeg overbevist om at dette riktig vei å gå for Studentersamfundet, sier Qvigstad.

Videre vil prosessen være å utføre et skisseprosjekt og forprosjekt for alternativ tre for rom- og funksjonsprogram. Det endelige vedtaket er planlagt å være i november 2019. Målet er til dags dato at nybygget skal være ferdigstilt august 2021.

Viktig at Samfundets medlemmer er med å bestemme

[ image ]
Foto: Torstein Olav Eriksen
Prosjektleder Gabriel Qvigstad for nybygget er fornøyd med kveldens avstemning.
Qvigstad forteller at Samfundets medlemmer har vært med å ta valget om nybyggets rom og funksjoner.

– Samfundet ønsker å garantere at dets medlemmer får ytre seg, og nybygget er intet unntak, sier han.

Ingvild Netland, som deltok i valget, syntes avstemningen gikk raskt og greit for seg. Kristin Pallesen er fornøyd med at Samfundets medlemmer fikk være med å bestemme hvilke rom- og funksjonsprogram som vil bli brukt videre.

– Det er flott at alle Samfundets medlemmer fikk muligheten til å være med å bestemme. Likevel føler jeg at det var mest interne på Samfundet som deltok, sier Pallesen.

Netland tilføyer at hun er usikker på om valget har blitt markedsført godt nok for Samfundets medlemmer som ikke jobber internt på huset.

– Vi har lyttet til ideer og innspill fra studenter, medlemmer, og studentorganisasjoner om nybygget og prosessen. Det blir aldri nok, men vi føler at vi har gjort det vi kan, svarer Qvigstad til kritikken.

[ image ]
Foto: Torstein Olav Eriksen
Netland (t.v) og Pallesen har begge stemt i nybygg-saken.

Behov for å utvide

Samfundet har som formål å være en samlingsplass, kulturinstitusjon og arena for debatt og samfunnsengasjement for byens studenter. Bygget har i dag begrenset med plass for den stadig voksende studentmassen i Trondheim. I 1929 da Samfundet ble bygget slik det ser ut i dag var det 700 studenter i Trondheim. I dag har antallet vokst til om lag 37.000 studenter. Dette har ført til sprengt kapasitet på bygget og begrensningene skaper problemer for Studentersamfundets formål.

Det har vært en lang prosess opp mot lørdagens avgjørelse. Det siste året har Nybyggkomiteen utført behovsanalyser for å undersøke hvilke funksjoner og rom i den nye delen som vil gi det beste tilbudet på Samfundet. Det eksisterer i dag fire overordnede behov som nybygget bør dekke, ifølge analysene. Disse er en ny konsertscene, en kunstnerisk scene kalt blackbox, utvidelse av interne arbeids- og sosiale områder, og utvidelse av offentlige områder.